ឃើញ 7-Eleven សឹងគ្រប់កន្លែងនៅខ្មែរ តើដឹងទេថាយីហោមួយនេះបង្កើតឡើងដោយអ្នកណា?
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 24 2023 299 views

ម៉ាត 7-Eleven ត្រូវបានមនុស្សទូទៅស្គាល់ថាជាម៉ាតដល់ល្បីឈ្មោះមួយ ដែលបានពង្រីកសាខាជាង ៧៨,០២៩ សាខានៅលើពិភពលោក ក្នុងចំណោមនោះក៏មានសាខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។ទន្ទឹមនឹងវត្តមានរកស៊ីនៅកម្ពុជា ម៉ាត 7-Eleven ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនច្រឡំថាយីហោមួយនេះជារបស់ប្រទេសថៃ តែតាមពិតទៅម៉ាតដ៏ល្បីល្បាញនេះបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។