​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​ក្រុង​បាវិត ស្ទើរតែ​ជាប់គាំង ពិសេស​អចលនទ្រព្យ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់ៗ
SreyVann Pich Jun 02,2020
​ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​ក្រុង​បាវិត ស្ទើរតែ​ជាប់គាំង ពិសេស​អចលនទ្រព្យ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់ៗ
ខេត្តព្រះសីហនុ នឹងក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពហុជាតិសាសន៍ដ៏មានសក្តានុពលលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់កម្ពុជា
SreyVann Pich Jun 02,2020
ខេត្តព្រះសីហនុ នឹងក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ពហុជាតិសាសន៍ដ៏មានសក្តានុពលលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់កម្ពុជា
មកដឹងពីតម្លៃផ្ទះជួល នៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្រុងភ្នំពេញ តើប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះហើយ?
Nim Phanun Jun 02,2020
មកដឹងពីតម្លៃផ្ទះជួល នៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្រុងភ្នំពេញ តើប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះហើយ?
តោះ!មកសិក្សា ហាងឆេងដីធ្លី ភាគខាងត្បូង និងខាងកើតភ្នំពេញឡើងចុះដល់ណាហើយ
SreyVann Pich Jun 01,2020
តោះ!មកសិក្សា ហាងឆេងដីធ្លី ភាគខាងត្បូង និងខាងកើតភ្នំពេញឡើងចុះដល់ណាហើយ
ក្រុងព្រះសីហនុនឹង ក្លាយជាទីក្រុងទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មសែនស៊ីវិល័យ ខណៈផ្លូវ៣៤ខ្សែ ស្ទើរតែសម្រេច
SreyVann Pich Jun 01,2020
ក្រុងព្រះសីហនុនឹង ក្លាយជាទីក្រុងទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មសែនស៊ីវិល័យ ខណៈផ្លូវ៣៤ខ្សែ ស្ទើរតែសម្រេច
សម្ដេចហ៊ុន សែន៖ លុយសាងសង់ផ្លូវទាំង៣៤ខ្សែនៅព្រះសីហនុ អាចសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាន៥
Nim Phanun Jun 01,2020
សម្ដេចហ៊ុន សែន៖ លុយសាងសង់ផ្លូវទាំង៣៤ខ្សែនៅព្រះសីហនុ អាចសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាន៥