សម្ដេច ហ៊ុន សែន សម្រេចបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឱ្យលក់ក្នុងតម្លៃនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់១៥ ខែសីហា
Nutsonet Aug 03,2020
សម្ដេច ហ៊ុន សែន សម្រេចបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឱ្យលក់ក្នុងតម្លៃនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់១៥ ខែសីហា
លោក គង់ គឹមសុផាត៖ អ្នករកស៊ី ត្រូវរៀបចំរឿង២យ៉ាងនេះ បើមិនចង់ឈឺក្បាលលើបញ្ហាពន្ធដារ
Toeuy Hong Aug 03,2020
លោក គង់ គឹមសុផាត៖ អ្នករកស៊ី ត្រូវរៀបចំរឿង២យ៉ាងនេះ បើមិនចង់ឈឺក្បាលលើបញ្ហាពន្ធដារ
ការវិភាគលើគូរូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារនិងយ៉េន សម្រាប់ហាងឆេងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
Toeuy Hong Aug 03,2020
ការវិភាគលើគូរូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារនិងយ៉េន សម្រាប់ហាងឆេងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
អតីតសេដ្ឋីលេខ១ចិនបង្ខំលក់គម្រោងសណ្ឋាគារពាណិជ្ជកម្មតម្លៃ២៧០លាន$ កាត់បន្ថយបំណុលដែលកំពុងស្ពាយ
Nutsonet Aug 03,2020
អតីតសេដ្ឋីលេខ១ចិនបង្ខំលក់គម្រោងសណ្ឋាគារពាណិជ្ជកម្មតម្លៃ២៧០លាន$ កាត់បន្ថយបំណុលដែលកំពុងស្ពាយ
រឿងសំខាន់ៗទាំងនេះ ដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ បើចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគត
Nutsonet Aug 02,2020
រឿងសំខាន់ៗទាំងនេះ ដែលអ្នកគួរផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ បើចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគត
ទិញឡានតពីគេ ដឹងអត់ថាពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តត្រូវបង់ពេលណា?
Toeuy Hong Aug 02,2020
ទិញឡានតពីគេ ដឹងអត់ថាពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តត្រូវបង់ពេលណា?
ប្រយ័ត្នបាត់លុយពីកុង! រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីការពារលុយរបស់អ្នកពីជនឆបោក
Toeuy Hong Aug 02,2020
ប្រយ័ត្នបាត់លុយពីកុង! រឿងដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ដើម្បីការពារលុយរបស់អ្នកពីជនឆបោក
អ្នកជំនាញ៖ គ្រឿងសម្គាល់ដែលបង្ហញច្បាស់ថាអ្នកមានឈាមជ័រជាអ្នកវិនិយោគឬជាមនុស្សសម្ភារនិយម
Toeuy Hong Aug 02,2020
អ្នកជំនាញ៖ គ្រឿងសម្គាល់ដែលបង្ហញច្បាស់ថាអ្នកមានឈាមជ័រជាអ្នកវិនិយោគឬជាមនុស្សសម្ភារនិយម
មកដឹងពីវិស័យទាំងនេះ ដែលពន្ធដារផ្តល់អាទិភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
Toeuy Hong Aug 02,2020
មកដឹងពីវិស័យទាំងនេះ ដែលពន្ធដារផ្តល់អាទិភាពក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
ថៃប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ១ខែបន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
Nutsonet Aug 01,2020
ថៃប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន ១ខែបន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ចង់ទិញឡានមួយទឹក មានដឹងអត់ថាពន្ធប្រថាប់តា្រលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តគេកំណត់លើកត្តាអ្វីខ្លះ?
Sokhlang Jul 31,2020
ចង់ទិញឡានមួយទឹក មានដឹងអត់ថាពន្ធប្រថាប់តា្រលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តគេកំណត់លើកត្តាអ្វីខ្លះ?
កម្ពុជាគ្រោងដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍គម្រោងធានាឥណទាន ដល់សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម នូវទឹកប្រាក់២០០លាន$
Nutsonet Jul 31,2020
កម្ពុជាគ្រោងដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍គម្រោងធានាឥណទាន ដល់សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម នូវទឹកប្រាក់២០០លាន$
គូរចូលទីផ្សារទិញមាសក្នុងតម្លៃណាថ្ងៃនេះ ខណៈតម្លៃមាសអាចនឹងមានការឡើងចុះ?
Toeuy Hong Jul 31,2020
គូរចូលទីផ្សារទិញមាសក្នុងតម្លៃណាថ្ងៃនេះ ខណៈតម្លៃមាសអាចនឹងមានការឡើងចុះ?
ជំទាវ ជា សិរី បកស្រាយជុំវិញផ្សារទំនើប AEONផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ៣ប្រភេទនេះ
Toeuy Hong Jul 31,2020
ជំទាវ ជា សិរី បកស្រាយជុំវិញផ្សារទំនើប AEONផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារ៣ប្រភេទនេះ
ប្រាក់ដុល្លារ/យ៉េនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៤ខែកន្លះ
Toeuy Hong Jul 30,2020
ប្រាក់ដុល្លារ/យ៉េនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល៤ខែកន្លះ
ប្រយ័ត្នដួលហើយជំពាក់លុយពន្ធដារទៀត ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវដឹងពីរបៀបបិទក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
Toeuy Hong Jul 30,2020
ប្រយ័ត្នដួលហើយជំពាក់លុយពន្ធដារទៀត ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវដឹងពីរបៀបបិទក្រុមហ៊ុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ជំពាក់លុយគេជិត៣ម៉ឺន$ ស្រ្តីរូបនេះ បង្ហើបដំបូន្មានល្អៗទាំងនេះ ដែលអ្នកជាប់បំណុលគួរសាកល្បង
Nutsonet Jul 30,2020
ជំពាក់លុយគេជិត៣ម៉ឺន$ ស្រ្តីរូបនេះ បង្ហើបដំបូន្មានល្អៗទាំងនេះ ដែលអ្នកជាប់បំណុលគួរសាកល្បង
ផ្សារទំនើបAEON នឹងផ្អាកអាប់លុយដុល្លារ៣ប្រភេទនេះ រាល់ការទិញទំនិញរបស់អតិថិជនចាប់ពីខែក្រោយនេះ
Toeuy Hong Jul 30,2020
ផ្សារទំនើបAEON នឹងផ្អាកអាប់លុយដុល្លារ៣ប្រភេទនេះ រាល់ការទិញទំនិញរបស់អតិថិជនចាប់ពីខែក្រោយនេះ
វេរលុយខុសកុង ត្រូវធ្វើរឿងទាំងនេះភ្លាមៗ បើចង់បានលុយមកដល់ដៃរបស់អ្នកវិញ!
Toeuy Hong Jul 30,2020
វេរលុយខុសកុង ត្រូវធ្វើរឿងទាំងនេះភ្លាមៗ បើចង់បានលុយមកដល់ដៃរបស់អ្នកវិញ!
ធ្វើការឱ្យគេកុំឱ្យខាត ពលករកូរ៉េរូបនេះឆ្លៀតលួចរៀនក្បួនដុតមាន់ស្រុកគេ យកមករកស៊ីនៅខ្មែរយ៉ាងកាក់កប
Toeuy Hong Jul 29,2020
ធ្វើការឱ្យគេកុំឱ្យខាត ពលករកូរ៉េរូបនេះឆ្លៀតលួចរៀនក្បួនដុតមាន់ស្រុកគេ យកមករកស៊ីនៅខ្មែរយ៉ាងកាក់កប