ទំពាំងបារាំងដំណាំងាយរកទីផ្សារ តម្លៃខ្ពស់ ចាយពេល ៤ខែ អាចប្រមូលផលបានពី ២០ ទៅ ២៥ឆ្នាំ
Sa Thoura Jul 26,2020
ទំពាំងបារាំងដំណាំងាយរកទីផ្សារ តម្លៃខ្ពស់ ចាយពេល ៤ខែ អាចប្រមូលផលបានពី ២០ ទៅ ២៥ឆ្នាំ
មានដីទុកចោល ២ហិចតា តើគួរធ្វើអ្វីខ្លះទើបអាចទាញលុយបានជាង ១ម៉ឺនដុល្លារ /ឆ្នាំ ពីដីនោះបាន?
Sa Thoura Jul 26,2020
មានដីទុកចោល ២ហិចតា តើគួរធ្វើអ្វីខ្លះទើបអាចទាញលុយបានជាង ១ម៉ឺនដុល្លារ /ឆ្នាំ ពីដីនោះបាន?
ខណៈរបរចិញ្ចឹមកង្កែបកំពុងផ្ទុះខ្លាំង តើ១ខែៗគេរកចំណូលបានប៉ុន្មាន?តោះមកមើលបទពិសោធន៍កសិករ ៣ រូប នេះ
Sa Thoura Jul 25,2020
ខណៈរបរចិញ្ចឹមកង្កែបកំពុងផ្ទុះខ្លាំង តើ១ខែៗគេរកចំណូលបានប៉ុន្មាន?តោះមកមើលបទពិសោធន៍កសិករ ៣ រូប នេះ
ដង្ខៅអន្ទង់កំពង់ឆ្នាំង រកស៊ីខាតរាប់ឆ្នាំ តែស៊ូរហូតចិញ្ចឹមអន្ទង់លក់សាច់បាន១៥តោន/ឆ្នាំ កើបចំណូលខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ
Sa Thoura Jul 24,2020
ដង្ខៅអន្ទង់កំពង់ឆ្នាំង រកស៊ីខាតរាប់ឆ្នាំ តែស៊ូរហូតចិញ្ចឹមអន្ទង់លក់សាច់បាន១៥តោន/ឆ្នាំ កើបចំណូលខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ
កុំទុកគរចោលពេញដី! ដាំបានផ្លែផ្កាតែមិនដឹងយកទៅលក់ឯណា កន្លែង ២ នេះ អាចជួយបាន
Sa Thoura Jul 24,2020
កុំទុកគរចោលពេញដី! ដាំបានផ្លែផ្កាតែមិនដឹងយកទៅលក់ឯណា កន្លែង ២ នេះ អាចជួយបាន
ចង់ចិញ្ចឹមត្រី តែមិនដឹងរកទិញពូជឯណា មកស្គាល់ស្ថានីយផលិតពូជត្រី ៣កន្លែងមានលក់កូនត្រីគ្រប់មុខ
Sa Thoura Jul 24,2020
ចង់ចិញ្ចឹមត្រី តែមិនដឹងរកទិញពូជឯណា មកស្គាល់ស្ថានីយផលិតពូជត្រី ៣កន្លែងមានលក់កូនត្រីគ្រប់មុខ
ស្វាយជ្រុះពេញដី មិនដឹងយកធ្វើអី យកមកច្នៃជាផលិតផលទាំងនេះ អាចមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន
Sa Thoura Jul 23,2020
ស្វាយជ្រុះពេញដី មិនដឹងយកធ្វើអី យកមកច្នៃជាផលិតផលទាំងនេះ អាចមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន
ផ្កាចន្ធូគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដាំ ខណៈដីកន្លះហិចតាកសិករមួយរូប ចាយពេលតែ៧ថ្ងៃ រកចំណូលបានកន្លះលាន
Sa Thoura Jul 23,2020
ផ្កាចន្ធូគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដាំ ខណៈដីកន្លះហិចតាកសិករមួយរូប ចាយពេលតែ៧ថ្ងៃ រកចំណូលបានកន្លះលាន
មានដីទំនេរមិនដឹងធ្វើអ្វី? ដង្ខៅបាត់ដំបង បង្ហើបរបរ១អាចរកចំណូលបានរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារ១ជីវិត
Sa Thoura Jul 23,2020
មានដីទំនេរមិនដឹងធ្វើអ្វី? ដង្ខៅបាត់ដំបង បង្ហើបរបរ១អាចរកចំណូលបានរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារ១ជីវិត
ល្បិចប្រើលុយ! បើចេះក្បួននេះ អ្នកចាយកាន់តែច្រើន កាន់តែចំណេញ ចំណូលកើន១ជា១០
Sa Thoura Jul 22,2020
ល្បិចប្រើលុយ! បើចេះក្បួននេះ អ្នកចាយកាន់តែច្រើន កាន់តែចំណេញ ចំណូលកើន១ជា១០
ជំនាញកសិកម្មកំពុងត្រូវប៉ាន់ ២  បើចេះច្បាស់ បង្រៀននៅតែផ្ទះក៏មនុស្សតម្រង់ជួរគ្នាទៅរៀនដែរ
Sa Thoura Jul 22,2020
ជំនាញកសិកម្មកំពុងត្រូវប៉ាន់ ២ បើចេះច្បាស់ បង្រៀននៅតែផ្ទះក៏មនុស្សតម្រង់ជួរគ្នាទៅរៀនដែរ
ក្នុងចំណោមសត្វចិញ្ចឹមទាំង ៤ ប្រភេទនេះ តើមួយណាស្រួលលក់ និងចំណេញច្រើនជាងគេ ?
Sa Thoura Jul 22,2020
ក្នុងចំណោមសត្វចិញ្ចឹមទាំង ៤ ប្រភេទនេះ តើមួយណាស្រួលលក់ និងចំណេញច្រើនជាងគេ ?
ប្រយ័ត្នទឹកភ្នែក! ល្បីចិញ្ចឹមនេះចិញ្ចឹមនោះចំណេញច្រើន កុំប្រឹងលោតតាមគេ បើមិនច្បាស់រឿងទាំងនេះ
Sa Thoura Jul 21,2020
ប្រយ័ត្នទឹកភ្នែក! ល្បីចិញ្ចឹមនេះចិញ្ចឹមនោះចំណេញច្រើន កុំប្រឹងលោតតាមគេ បើមិនច្បាស់រឿងទាំងនេះ
ចង់ឲ្យគោធំលឿន ឆាប់បានលក់ចំណេញច្រើន តោះទៅដឹងបច្ចេកទេសធ្វើផ្អកចំបើងបំប៉នគោ!
Sa Thoura Jul 21,2020
ចង់ឲ្យគោធំលឿន ឆាប់បានលក់ចំណេញច្រើន តោះទៅដឹងបច្ចេកទេសធ្វើផ្អកចំបើងបំប៉នគោ!
ធ្វើផ្ទះត្រចៀកកាំចំណូលខ្ទង់ម៉ឺន$ តែបើសង់ខុសក្បួនខាតក៏ធ្ងន់ដែរ! កត្ដាស្លាប់រស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនប្រឡូកក្នុងរបរនេះ
Sa Thoura Jul 20,2020
ធ្វើផ្ទះត្រចៀកកាំចំណូលខ្ទង់ម៉ឺន$ តែបើសង់ខុសក្បួនខាតក៏ធ្ងន់ដែរ! កត្ដាស្លាប់រស់ដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនប្រឡូកក្នុងរបរនេះ
ថៅកែស្រូវពូជ បង្ហើបពីបញ្ហាចម្បង ៣ ដែលកសិករត្រូវដឹង បើចង់ឲ្យស្រូវលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃ !
Sa Thoura Jul 20,2020
ថៅកែស្រូវពូជ បង្ហើបពីបញ្ហាចម្បង ៣ ដែលកសិករត្រូវដឹង បើចង់ឲ្យស្រូវលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃ !
ដាំបន្លែគ្មានទីផ្សារ? មើលគំរូកសិកររូបនេះ ប្រើពេលត្រឹម៧៥ថ្ងៃ កើបចំណូលជាង ៦លានរៀល ពីដំណាំ២មុខនេះ
Sa Thoura Jul 20,2020
ដាំបន្លែគ្មានទីផ្សារ? មើលគំរូកសិកររូបនេះ ប្រើពេលត្រឹម៧៥ថ្ងៃ កើបចំណូលជាង ៦លានរៀល ពីដំណាំ២មុខនេះ
សម័យនេះហើយទោះសល់ដីកន្លៀតផ្ទះក៏រកលុយបានដែរ មកដឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកំពឹសនិងខ្ចៅក្នុងលូតែមួយ!
Sa Thoura Jul 19,2020
សម័យនេះហើយទោះសល់ដីកន្លៀតផ្ទះក៏រកលុយបានដែរ មកដឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកំពឹសនិងខ្ចៅក្នុងលូតែមួយ!
តើស្ត្របឺរីដាំនៅស្រុកខ្មែរយើងបានដែរឬទេ? តោះមកដឹងបច្ចេកទេសងាយៗមួយចំនួននៃការដាំស្រ្ដបឺរី!
Sa Thoura Jul 19,2020
តើស្ត្របឺរីដាំនៅស្រុកខ្មែរយើងបានដែរឬទេ? តោះមកដឹងបច្ចេកទេសងាយៗមួយចំនួននៃការដាំស្រ្ដបឺរី!
កុំពឹងថ្នាំគីមីទិញនៅផ្សារពេក មកដឹងបច្ចេកទេសធ្វើថ្នាំពុលធម្មជាតិដោយខ្លួនឯង ចាយលុយតិច ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
Sa Thoura Jul 19,2020
កុំពឹងថ្នាំគីមីទិញនៅផ្សារពេក មកដឹងបច្ចេកទេសធ្វើថ្នាំពុលធម្មជាតិដោយខ្លួនឯង ចាយលុយតិច ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់