ធនាគារ វីង ប្រគល់រថយន្តទំនើប Lexus LX600 SUV ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់កម្មវិធី'ដាក់ប្រាក់កាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែធំ
Sopheak Pich DECEMBER 28 2022 9 views

រថយន្ត Lexus LX600 SUV, រថយន្ត Pickup Ford Ranger Wildtrak និងម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន 22 គ្រឿងផ្សេងទៀត ត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នកឈ្នះចុងក្រោយនៃកម្មវិធី'ដាក់ប្រាក់កាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែធំ'