ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ទទួលបានជោគជ័យ និងមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកុះករ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ពិព័រណ៍ការងារ និង ពិព័រណ៏មុខរបរឆ្នាំ២០២២
ធី ស្រីល័ក្ខ OCTOBER 31 2022 844 views

កាលពីថ្ងៃទី ២៨ និង២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី បានចូលរួមក្នុងព្រឹតិ្តការណ៏ពិព័រណ៏ការងារ និងផលិតភាពជាតិ នៅទីក្រុងកោះពេជ្រ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៏មួយរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជាមួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នោះមានក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាច្រើនបានចូលរួម និងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងដល់អ្នកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ផងដែរ។ ដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេលពីរថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ទទួលបានជោគជ័យ និងមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកុះករនៅទីតាំងស្តង់ និងចូលរួមដាក់ពាក្យសំភាសន៍ការងារ ប្រឹក្សាយោបល់អំពីការងារ និងពិសេសចូលរួមលេងហ្គេមកំសាន្តដោយទទួលបានរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនផងដែរ។ សូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំរុញវិស័យការងារក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបង់រំលស់ រថយន្ត និងម៉ូតូ ដែលឈានមុខគេ បានផ្តល់ជូននូវឱកាសការងាររហូតដល់ទៅ ៩៩ កន្លែងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សិស្ស និសិ្សត ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នេះផងដែរ។