ក្រោយមានគម្រោងបិទសាខា១១៤ កន្លែង ធនាគារធំបំផុតរបស់អង់គ្លេស ត្រៀមកាត់ប្រធានផ្នែករាប់រយនាក់
ធី ស្រីល័ក្ខ DECEMBER 5 2022 1.2 K views

បន្ទាប់ពីមានគម្រោងបិទសាខាចំនួន ១១៤កន្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ពេលនេះ​​ ធនាគារធំបំផុតរបស់អង់គ្លេស HSBC កំពុងត្រៀមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រមាណ ១៥ភាគរយបន្ថែមទៀត។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។