ចង់ធ្វើការងាររដ្ឋទេ? គន្លឹះធំៗ ត្រៀមប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឱ្យជាប់ជាស្ថាពរ
Kan Dara MARCH 25 2023 1.2 K views

មាន​និស្សិត និង​យុវជន​ជា​ច្រើន​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ ​មានក្តីស្រមៃ ឬ​គោល​បំណង​ចង់​បម្រើ​ការងារ​នៅ​តាម​ក្រសួង ឬ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​ណា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​។ ថ្ងៃនេះ Business Cambodia នឹងលើកបង្ហាញគន្លឹះធំៗ៤ បេក្ខជនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយ បើចង់ប្រឡងចូលក្របខណ្ឌក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យជាប់ជាស្ថាពរ៖