កាន់តែងាយហើយ! គ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់បានអយស្ទ័រជុំវិញពិភពលោក អាចទាក់ទងទិញកន្លែង១នេះបាន
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 2 2022 578 views

កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនហើយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬម្ចាស់សណ្ឋាគារទាំងអស់ដែលចង់បានអយស្ទ័រដែលមានគុណភាពល្អ ឬអយស្ទ័រដែលមាននៅជុំវិញពិភពលោក អាចធ្វើការកម្មង់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន OSTRA FINE FOODS ជាក្រុមហ៊ុនលក់ដុំ និងរាយអាហារសមុទ្រនាំមុខនៅកម្ពុជា។