សល់ដី ១០អា មិនទុកឱ្យទំនេរចោល អ្នកមីង ហ៊ុន ច្នៃដាំបន្លែ១ប្រភេទ អាចរកប្រាក់ចំណេញជិត២ពាន់$/ខែ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 22 2023 242 views

ជាទូទៅនៅតំបន់ស្រុកស្រែចំការភាគច្រើនដីដែលនៅជុំវិញផ្ទះក្រៅពីការដាំដំណាំផ្លែឈើហូបផ្លែបន្តិចបន្តួច ពួកគាត់តែងតែទុកចន្លោះឱ្យទំនេរចោល ដោយមិនបានដាក់ដាំអ្វីបន្ថែមនោះទេ។ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកមីង រូបនេះវិញ បានច្នៃដីដែលមាននៅជិតៗផ្ទះមកដាំបន្លែអាចរកចំណូលមួយខែៗរាប់ពាន់ដុល្លារ។