ដំណឹងល្អ! ឥណ្ឌូនេស៊ី អាចនឹងមកបង្កើតរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងកែច្នៃដំឡូងមីកម្ពុជាទៅជាឱសថ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 23 2023 240 views

ឆាប់ៗនេះ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចនឹងមកវិនិយោគវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដោយនៅក្នុងនោះឥណ្ឌូនេស៊ីចង់មកបង្កើតរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងចង់កែច្នៃដំឡូងមីនៅកម្ពុជាចេញជាឱសថ ក៏ដូចចង់កែច្នៃដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាផងដែរ។