១វីដេអូ ៣០០លាន Views! លោក ឃត់ សុខា បង្ហើបគន្លឹះ៣ កសាងឆានែល១០លាន Subscribers
ធី ស្រីល័ក្ខ DECEMBER 5 2022 42.9 K views

លោក ឃត់ សុខា គឺជាអ្នកផលិតវីដេអូបែប Primitive ដំបូងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរ ដែលអាចទទួលបានប៊ូតុងពេជ្រពីក្រុមហ៊ុន YouTube ។ ដោយគិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ឆានែលយូធូបរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Survival Builder  មានអ្នក Subscribers រហូតដល់ ១0.៣លាននាក់ឯណ្ណោះ។