កុំរំលង! ល្ងាចនេះ នឹងមានបាតុភូតតារាសាស្រ្តដ៏កម្រ ព្រះច័ន្ទរះជាប់នឹងភពសុក្រមើលដោយភ្នែកទទេ
Kan Dara MARCH 24 2023 11.4 K views

នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៤ ខែមីនានេះ នឹងមានបាតុភូតតារាសាស្រ្តដ៏កម្រ Conjunction of the moon and Venus ព្រះច័ន្ទរះជាប់នឹងភពសុក្រអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនៅទិសខាងលិចចាប់ពីម៉ោង ៦:៣៧ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៧:៤៥យប់។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Live Science ចុះនាថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។​