អ្នកជំនាញបង្ហាញរូបភាពឆបោក ២ ក្នុងការទិញលក់អចលទ្រព្យ ដែលអ្នកវិនិយោគត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
Bunthoeun Koem MARCH 23 2023 4.3 K views

អចលនទ្រព្យគឺជាវិស័យមួយដែលកំពុងមានអ្នករកស៊ី និងវិនិយោគច្រើន ដោយសារការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមួយនេះអាចកសាងភាពមានបានឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើវិនិយោគត្រូវ។ កត្ដាទាំងនេះហើយ បានធ្វើឲ្យការទិលក់ចលនទ្រព្យ (ផ្ទះ ដី) មានសកម្មភាពខ្លាំង។ យ៉ាងណាការទិញលក់អចលនទ្រព្យនេះដែរ ក៏មានអ្នកខ្លះត្រូវបានចាញ់បោកគេ ដោយសារតែធ្វេសប្រហែស មិនបានសិក្សាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មុនសម្រេចចិត្ដដកលុយទៅទិញ។