ខណៈបង្កងដៃវែងមានតម្លៃថ្លៃចន្លោះពី ២០ ទៅ ៣០$/គីឡូ តោះមកដឹងពីបច្ចេទេសចិញ្ចឹម !!
Sa Thoura Aug 11,2020
ខណៈបង្កងដៃវែងមានតម្លៃថ្លៃចន្លោះពី ២០ ទៅ ៣០$/គីឡូ តោះមកដឹងពីបច្ចេទេសចិញ្ចឹម !!
រៀនមិនអស់លុយ!មានតែទូរសព្ទដៃមួយ អាចរៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មបានគ្រប់មុខតាម App ទាំងនេះ
Sa Thoura Aug 11,2020
រៀនមិនអស់លុយ!មានតែទូរសព្ទដៃមួយ អាចរៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មបានគ្រប់មុខតាម App ទាំងនេះ
ដង្ខៅគោលេខ១កំពង់ឆ្នាំង បង្ហើបបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមគោ និងដាំស្មៅទទួលបានផលខ្ពស់ គោស៊ីឆាប់ធំ ចំណេញច្រើន
Sa Thoura Aug 10,2020
ដង្ខៅគោលេខ១កំពង់ឆ្នាំង បង្ហើបបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមគោ និងដាំស្មៅទទួលបានផលខ្ពស់ គោស៊ីឆាប់ធំ ចំណេញច្រើន
បណ្ឌិតយ៉ង សាំងកុមារ បង្ហើបក្បួនធ្វើកសិកម្មសម្រាប់អ្នកមានដីតូច ដើមទុនតិច តែចង់បានចំណេញច្រើនមិនគួរមើលរំលង
Sa Thoura Aug 10,2020
បណ្ឌិតយ៉ង សាំងកុមារ បង្ហើបក្បួនធ្វើកសិកម្មសម្រាប់អ្នកមានដីតូច ដើមទុនតិច តែចង់បានចំណេញច្រើនមិនគួរមើលរំលង
ខណៈខ្យងធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមខ្សត់ ខ្យងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្លាំង តម្លៃថ្លៃ កសិករគួរតែងាកមើលរបរនេះ!
Sa Thoura Aug 10,2020
ខណៈខ្យងធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមខ្សត់ ខ្យងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្លាំង តម្លៃថ្លៃ កសិករគួរតែងាកមើលរបរនេះ!
អតីតពលករកូរ៉េ​ ៖ បើមិនចង់ធ្វើការច្រើនឆ្នាំនៅស្រុកគេខាតទេ រឿងសំខាន់ ៣ដែលអ្នកចំណាកស្រុកត្រូវដឹង
Sa Thoura Aug 09,2020
អតីតពលករកូរ៉េ​ ៖ បើមិនចង់ធ្វើការច្រើនឆ្នាំនៅស្រុកគេខាតទេ រឿងសំខាន់ ៣ដែលអ្នកចំណាកស្រុកត្រូវដឹង