ក្រោយរកស៊ីជាង១០០ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្ដហោះអាមេរិក Boeing ប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង​១ម៉ឺននាក់
Sokhlang May 28,2020
ក្រោយរកស៊ីជាង១០០ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្ដហោះអាមេរិក Boeing ប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង​១ម៉ឺននាក់
ហេតុផលសំខាន់ ៤យ៉ាង ដែលតែងរារាំងមិនឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្តីស្រមៃខ្លួនឯង
Sokhlang May 28,2020
ហេតុផលសំខាន់ ៤យ៉ាង ដែលតែងរារាំងមិនឱ្យមនុស្សភាគច្រើនមិនហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្តីស្រមៃខ្លួនឯង
ចង់យកអីវ៉ាន់ពីក្រៅស្រុកមករកស៊ីមិនឱ្យស្ទះស្ដុក វិធីទាំង៥នេះអាចជួយអ្នកបាន
Sokhlang May 28,2020
ចង់យកអីវ៉ាន់ពីក្រៅស្រុកមករកស៊ីមិនឱ្យស្ទះស្ដុក វិធីទាំង៥នេះអាចជួយអ្នកបាន
Apple ត្រៀមបើក ១០០ ហាងកើបលុយវិញ   បើទោះបីនៅអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់់កាន់តែច្រើនក្តី
Sokhlang May 28,2020
Apple ត្រៀមបើក ១០០ ហាងកើបលុយវិញ  បើទោះបីនៅអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់់កាន់តែច្រើនក្តី
គម្រោងធំៗ តម្លៃជិតកន្លះពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នឹងលេចរូបរាងឡើង ក្នុងខេត្តចំនួន៤នេះ
Meng Songly May 28,2020
គម្រោងធំៗ តម្លៃជិតកន្លះពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នឹងលេចរូបរាងឡើង ក្នុងខេត្តចំនួន៤នេះ
ហេតុផលទាំង៣ ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើន​​បោះទុនវិនិយោគ​ នៅប្រទេសវៀតណាម
Sokhlang May 27,2020
ហេតុផលទាំង៣ ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើន​​បោះទុនវិនិយោគ​ នៅប្រទេសវៀតណាម