មកស្គាល់ឧស្សាហកម្មធំៗចំនួន៥ ដែលធ្វើឱ្យអ្នករកស៊ីវិស័យនេះ ក្លាយជាមហាសេដ្ឋី
Sokhlang May 26,2020
មកស្គាល់ឧស្សាហកម្មធំៗចំនួន៥ ដែលធ្វើឱ្យអ្នករកស៊ីវិស័យនេះ ក្លាយជាមហាសេដ្ឋី
ក្រោយរកស៊ីអស់ ១០០ ឆ្នាំ Hertz ប្រកាសក្ស័យធនភ្លាមៗ ក្រោយជំពាក់បំណុលគេជាង ១៨ ពាន់លានដុល្លារ
Sokhlang May 26,2020
ក្រោយរកស៊ីអស់ ១០០ ឆ្នាំ Hertz ប្រកាសក្ស័យធនភ្លាមៗ ក្រោយជំពាក់បំណុលគេជាង ១៨ ពាន់លានដុល្លារ
ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុន Nissan បង្ខំចិត្តបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង ២ម៉ឺននាក់ ដោយសារហេតុផលទាំងនេះ
Sokhlang May 25,2020
ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុន Nissan បង្ខំចិត្តបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង ២ម៉ឺននាក់ ដោយសារហេតុផលទាំងនេះ
មកដឹងពីជំហ៊ានសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវមាន មុននឹងចេញលក់ហ្វ្រេនឆាយឱ្យគេ
Meng Songly May 25,2020
មកដឹងពីជំហ៊ានសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវមាន មុននឹងចេញលក់ហ្វ្រេនឆាយឱ្យគេ
សម្រាប់សហគ្រិនថ្មីថ្មោង បើចង់រកស៊ីតាមក្តីស្រមៃហើយអាចជោគជ័យ ត្រូវផ្តោតលើរឿង ៧ យ៉ាងនេះ
Sokhlang May 25,2020
សម្រាប់សហគ្រិនថ្មីថ្មោង បើចង់រកស៊ីតាមក្តីស្រមៃហើយអាចជោគជ័យ ត្រូវផ្តោតលើរឿង ៧ យ៉ាងនេះ
៤ ចំណុច ដែលសហគ្រិនគួរធ្វើ បើចង់ឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរឹងមាំ និងមាននិរន្ដរភាព
Sokhlang May 25,2020
៤ ចំណុច ដែលសហគ្រិនគួរធ្វើ បើចង់ឱ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរឹងមាំ និងមាននិរន្ដរភាព