ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុន Nissan សម្រេចធ្វើរឿងទាំងនេះ ដើម្បីបន្ដដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
Sokhlang Jun 03,2020
ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុន Nissan សម្រេចធ្វើរឿងទាំងនេះ ដើម្បីបន្ដដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
អតីតពលករកូរ៉េម្នាក់ ច្នៃមាន់អាំងបែបទំនើប កំពុងទាក់ទាញអ្នកចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយជាហូរហែរ
Meng Songly Jun 03,2020
អតីតពលករកូរ៉េម្នាក់ ច្នៃមាន់អាំងបែបទំនើប កំពុងទាក់ទាញអ្នកចង់ទិញហ្វ្រេនឆាយជាហូរហែរ
រឿងសំខាន់ ៣ ដែលអ្នកចេញរកស៊ីថ្មីត្រូវគិតមុនសម្រេចចិត្តរើសទីតាំងយកមករកស៊ី
Sokhlang Jun 03,2020
រឿងសំខាន់ ៣ ដែលអ្នកចេញរកស៊ីថ្មីត្រូវគិតមុនសម្រេចចិត្តរើសទីតាំងយកមករកស៊ី
ក្នុងរយៈពេល៥ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ កម្ពុជារកចំណូលបាន ២៤១លាន$ ​ពីការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេស
Sokhlang Jun 03,2020
ក្នុងរយៈពេល៥ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ កម្ពុជារកចំណូលបាន ២៤១លាន$ ​ពីការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេស
អ្នកជំនាញថា មិនត្រឹមតែខាតលុយច្រើនទេ វិស័យអាកាសចរណ៍នៅតែបន្តរងគ្រោះ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣
Sokhlang Jun 03,2020
អ្នកជំនាញថា មិនត្រឹមតែខាតលុយច្រើនទេ វិស័យអាកាសចរណ៍នៅតែបន្តរងគ្រោះ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣
រិទ្ធ ម៉ាលីស៖ ពីក្មេងស្រី រកស៊ីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក្លាយជាអ្នកបោះដុំខោអាវក្បាលគីបដ៏ធំនៅភ្នំពេញ
Meng Songly Jun 02,2020
រិទ្ធ ម៉ាលីស៖ ពីក្មេងស្រី រកស៊ីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក្លាយជាអ្នកបោះដុំខោអាវក្បាលគីបដ៏ធំនៅភ្នំពេញ