តំបន់ផ្លូវជាតិលេខ១ បានក្លាយទៅជាដែកឆក់ ស្រូបទាញបានគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យដ៏សម្បូរបែប
Nim Phanun Sep 15,2020
តំបន់ផ្លូវជាតិលេខ១ បានក្លាយទៅជាដែកឆក់ ស្រូបទាញបានគម្រោងវិនិយោគអចលនទ្រព្យដ៏សម្បូរបែប
ឈរលើមហិច្ឆតាមួយ ធ្វើឱ្យឧកញ៉ាចេង ខេង បោះចោលដីកេរ្តិ៍ពីឳពុក និងអាចកែវាសនាក្លាយជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ
Nim Phanun Sep 15,2020
ឈរលើមហិច្ឆតាមួយ ធ្វើឱ្យឧកញ៉ាចេង ខេង បោះចោលដីកេរ្តិ៍ពីឳពុក និងអាចកែវាសនាក្លាយជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ
មុននឹងទិញផ្ទះត្រូវដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់គម្រោង តើគេត្រូវដឹងទៅលើអ្វីខ្លះ?
SreyVann Pich Sep 14,2020
មុននឹងទិញផ្ទះត្រូវដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់គម្រោង តើគេត្រូវដឹងទៅលើអ្វីខ្លះ?
វត្តមានផ្លូវ៣៨ខ្សែ តម្លៃ១៥០លាននៅសៀមរាប អាចកែប្រែវាសនា ដីធ្លីនៅតំបន់នោះឬទេ?
SreyVann Pich Sep 14,2020
វត្តមានផ្លូវ៣៨ខ្សែ តម្លៃ១៥០លាននៅសៀមរាប អាចកែប្រែវាសនា ដីធ្លីនៅតំបន់នោះឬទេ?
សំណង់បេតិកភណ្ឌ ផ្សារណាត់បាត់ដំបង អាយុជិត១០០ឆ្នាំ នឹងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ តាមរចនាបថដើម
Nim Phanun Sep 14,2020
សំណង់បេតិកភណ្ឌ ផ្សារណាត់បាត់ដំបង អាយុជិត១០០ឆ្នាំ នឹងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ តាមរចនាបថដើម
អគ្គនាយកពន្ធដារ ប្រាប់ចំណុចមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា ផ្ទះដែលរស់នៅសព្វថ្ងៃ ត្រូវជាប់ពន្ធឬអត់?
Nim Phanun Sep 14,2020
អគ្គនាយកពន្ធដារ ប្រាប់ចំណុចមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា ផ្ទះដែលរស់នៅសព្វថ្ងៃ ត្រូវជាប់ពន្ធឬអត់?