បើអ្នកគ្មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង ៣ជំហាននេះនឹងជួយកែប្រែឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សក្លាហាននិងជឿជាក់ជាងមុន
Kanndara Sep 29,2020
បើអ្នកគ្មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង ៣ជំហាននេះនឹងជួយកែប្រែឱ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សក្លាហាននិងជឿជាក់ជាងមុន
ស្ទីលដឹកនាំ ៤របស់លោក Howard Schultz ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងវិស័យកាហ្វេ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 29,2020
ស្ទីលដឹកនាំ ៤របស់លោក Howard Schultz ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ក្នុងវិស័យកាហ្វេ
សៀវភៅ Rich Dad Poor Dad អាចជោគជ័យសម្បើម​ ក៏ដោយសារមានបុគ្គលពីររូបនេះជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយខ្នង
Kanndara Sep 29,2020
សៀវភៅ Rich Dad Poor Dad អាចជោគជ័យសម្បើម​ ក៏ដោយសារមានបុគ្គលពីររូបនេះជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយខ្នង
បុរសរើសបានភរិយាមាន៣ចំណុចនេះ ដូចរើសបានមាសប៉ុនដូងទុំ ជោគជ័យទាំងគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 29,2020
បុរសរើសបានភរិយាមាន៣ចំណុចនេះ ដូចរើសបានមាសប៉ុនដូងទុំ ជោគជ័យទាំងគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម
លោកឧកញ៉ា ហៃ លីអ៊ាង៖ តុមានជើង៤ទើបមាំទាំ រីឯអ្នកមានរឹងមាំទាល់តែមានសម្បត្តិទាំង៤នេះដែរ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 28,2020
លោកឧកញ៉ា ហៃ លីអ៊ាង៖ តុមានជើង៤ទើបមាំទាំ រីឯអ្នកមានរឹងមាំទាល់តែមានសម្បត្តិទាំង៤នេះដែរ
ខ្លាកំណាចហ្វីលីពីននឹងប្រកួតជាមួយMcGregor ដើម្បីយកថវិកាជួយជនរងគ្រោះព្រោះកូវីដ១៩
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 28,2020
ខ្លាកំណាចហ្វីលីពីននឹងប្រកួតជាមួយMcGregor ដើម្បីយកថវិកាជួយជនរងគ្រោះព្រោះកូវីដ១៩