គ្រាន់តែភ្ញាស់កូនត្រីលក់សោះ កសិដ្ឋាន ១នេះ អាចរកចំណូលបានរហូតដល់ ១២ម៉ឺន$ ក្នុងមួយឆ្នាំ
Sa Thoura Sep 29,2020
គ្រាន់តែភ្ញាស់កូនត្រីលក់សោះ កសិដ្ឋាន ១នេះ អាចរកចំណូលបានរហូតដល់ ១២ម៉ឺន$ ក្នុងមួយឆ្នាំ
ម្ចាស់ចម្ការទុរេនប៉ៃលិនបង្ហើប ពូជទុរេនដែលដាំទៅលក់ចំណេញច្រើននិងមិនខ្វះទីផ្សារ
Sa Thoura Sep 29,2020
ម្ចាស់ចម្ការទុរេនប៉ៃលិនបង្ហើប ពូជទុរេនដែលដាំទៅលក់ចំណេញច្រើននិងមិនខ្វះទីផ្សារ
របរថ្មីប្លែក!លោក ហាច ឆន ចិញ្ចឹមតែខ្យងលក់ពូជសោះ ចំណេញ១ខែជាង២ពាន់$ នឹងគ្រោងពង្រីកឲ្យដល់១០០អាង
Sa Thoura Sep 29,2020
របរថ្មីប្លែក!លោក ហាច ឆន ចិញ្ចឹមតែខ្យងលក់ពូជសោះ ចំណេញ១ខែជាង២ពាន់$ នឹងគ្រោងពង្រីកឲ្យដល់១០០អាង
មានដីតំបន់លិចទឹក ១ហិចតា ទោះធ្វើស្រែក៏មិនបានប៉ុន្មានដែរ! ងាកមើលរបរទាំងនេះ រកចំណូលមិនក្រោម៥០០$ទេ/ខែ
Sa Thoura Sep 29,2020
មានដីតំបន់លិចទឹក ១ហិចតា ទោះធ្វើស្រែក៏មិនបានប៉ុន្មានដែរ! ងាកមើលរបរទាំងនេះ រកចំណូលមិនក្រោម៥០០$ទេ/ខែ
ចំណូលគ្រប់ច្រក! តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំទំពាំងផ្អែម ចាយពេលដាំ៨ខែអាចប្រមូលផលរាប់ឆ្នាំ
Sa Thoura Sep 29,2020
ចំណូលគ្រប់ច្រក! តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំទំពាំងផ្អែម ចាយពេលដាំ៨ខែអាចប្រមូលផលរាប់ឆ្នាំ
បើស្រលាញ់ខ្លួនឯង បើចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទាំងវ័យក្មេង ត្រូវរៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល!
Sa Thoura Sep 28,2020
បើស្រលាញ់ខ្លួនឯង បើចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទាំងវ័យក្មេង ត្រូវរៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល!