គោលការណ៍សំខាន់បំផុត ដើម្បីរស់នៅមានសុភមង្គលនិងភាពជោគជ័យ

ជីវិតសមហេតុផល ឬសាមញ្ញធម្មតាអ្នកណាក៏អាចទទួលបានដែរ។ ជីវិតធម្មតា ការងារបែបធម្មតា ទំនាក់ទំនងធម្មតា មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពទទួលយកវាបានទាំងអស់។ ក៏ប៉ុន្តប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានជីវិតដ៏អស្ចារ្យ និងពោលពេញទៅដោយភាពលេចធ្លោអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្តាច់ញ្ញាចិត្តដឹកនាំជីវិតមួយដែលប្រកបដោយភាពអស្ចារ្យដូចគ្នាដែរ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ Business Cambodia សូមលើកបង្ហាញពីគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ដើម្បីរស់នៅមានសុភង្គល និងភាពជោគជ័យ ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

១. គ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើមិនបាននោះទេ

អ្នកត្រូវចងចាំថាកិច្ចការណាក៏ដោយ វត្ថុមានតម្លៃបែបណា ឬប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យបែបណាក៏ដោយ អ្នកសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពធ្វើនិងទទួលបានទាំងអស់។ អ្នកចូលចងចាំថាកិច្ចដ៏អស្ចារ្យណាមួយដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើបានរូបអ្នកផ្ទាល់ក៏អាចធ្វើបានដែរ។ វាប្រហែលជាលំបាក ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាទៅមិនរួចនោះទេ ហើយប្រសិនបើកិច្ចការទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទៅរួច ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកក៏អាចធ្វើកិច្ចដ៏អស្ចារ្យនោះបានដូចគ្នា។ 

ដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាមួយឲ្យសម្រេចបានអ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀបគម្រោងការឲ្យបានច្បាស់លាស់ ធ្វើការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្រេចគោលដៅ ហើយនិងរស់នៅជាមួយជីវិតដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននោះ។
២. ធ្វើកិច្ចការណាដែលអ្នកស្រលាញ់ចូលចិត្ត

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរីករាយនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយ មានន័យថាកិច្ចការនោះគ្មានន័យសម្រាប់អ្នកឡើយ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ទីពីរនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនពីរដែលអ្នកគួរចងចាំ។ ទីមួយ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកកំពុងធ្វើដោយមិនរីករាយ និងទីពីរ វាមិនធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនបានទេដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកត្រូវឈប់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបន្តធ្វើរឿងនោះទៀតហើយ។ អ្នកត្រូវដឹងថា ប្រសិនបើកិច្ចការដែលអ្នកកំពុងធ្វើមិនអាចឲ្យអ្នកស្វែងរកឃើញនូវសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន ដូច្នេះកិច្ចការទាំងនោះគឺគ្មានតម្លៃឡើយ។

អ្នកសាកសួរខ្លួនឯងលមើលថាតើអ្នកគួរបន្តធ្វើវាទៀតឬអត់ បើវាមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នករីករាយផងនោះ ហើយប្រសិនបើកិច្ចការទាំងនេះមិនអាចឲ្យអ្នករីករាយតាំងពីពេលដែលចាប់ផ្តើមទៅហើយនោះ តើវានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នករីករាយបានទេនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់វាបាន ហើយតើអ្នកមានជំនឿចិត្តប៉ុន្មានភាគរយនៅក្នុងការបញ្ចប់នូវកិច្ចការដែលខ្លួនមិនចូលចិត្ត ចម្លើយ អ្នកនឹងងាយបោះបង់វាជាទីបំផុត។ 

អ្នកត្រូវដឹងថា មុននឹងសម្រេចកិច្ចការណាមួយបានជោគជ័យគឺទាមទារនូវការតាំងចិត្ត ការលះបង់ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ដូច្នេះមានន័យថា មានតែការជ្រើសរើសនូវកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យរូបអ្នករីករាយប៉ុណ្ណោះ ទើបអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលះបង់ដើម្បីវារហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់បាន។ 

៣. ធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯង

គោលការណ៍ទីបី ដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺ ធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលអ្នកអាចធ្វើជាម្ចាស់ការ និងបង្ហាញភាពជាខ្លួនឯងរបស់អ្នកបាន។ វាពិតជារឿងដ៏សោកសៅមួយដែលមនុស្សភាគច្រើននៅលើផែនដីនេះធ្វើកិច្ចការ និងបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពួកគេមិនចង់បាន ហើយមិនអាចបង្ហាញភាពជារបស់ខ្លួនឯងបាន។ នេះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើកិច្ចការដែលខុសប្លែកពីគេ ឬមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់ធ្វើ ពួកគេត្រូវ​បានមនុស្សជុំវិញខ្លួនធ្វើការរិះគុណ និងទិតៀន។

ត្រូវចាំថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅពោលពេញដោយភាពរីករាយសុភមង្គល និងជោគជ័យបាននោះគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនចូលចិត្ត ហើយអាចបង្ហាញនូវធ្វើមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងបាន។ អ្នកគឺពិតជាមិនអាចទទួលបាននូវភាពរីករាយ និងសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លូនឯងនោះទេ ប្រសិនបើកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើគឺដើម្បីតែគាប់គន់ចិត្តអ្នកដទៃ ប្រកួតប្រជែង ឬក៏ធ្វើត្រាប់តាមនរណាម្នាក់ទាំងស្រុង។ 

ត្រូវចាំថាមនុស្សដែលកើតមកលើផែនដីនេះគឺមានភាពខុសគ្នា អ្នកគឺអ្នក គ្មាននរណាម្នាក់អាចមកធ្វើជាខ្លួនអ្នកបាននោះទេ ហើយចំណុចនេះហើយដែលជាអំណោចយ៉ាងវិសេសវិសាលដែលអ្នកមាននៅក្នុងជីវិតនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវដែលអ្នកគូសវាសដោយខ្លួនឯង ទោះបីជាផ្លូវនោះស្របតាមគំនិតរបស់អ្នកដទៃ ឬមួយក៏អត់ក៏ដោយឲ្យតែវាជាអ្វីដែលអ្នករីករាយ និងបង្ហាញពីភាពជាខ្លួនឯងបាន នោះហើយគឺជាសុភមង្គល និងជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងការរស់នៅ។

៤. អ្នកមានភាពអស្ចារ្យពីកំណើតរួចមកហើយ

គោលការណ៍ទីបួនដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺសមត្ថភាព និងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាមួយ ឬដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោលពេញទៅដោយសុភមង្គលគឺខ្លួនរបស់អ្នកមានគ្រប់អស់ទៅហើយ។ នៅក្នុងលោកនេះយើងអាចសម្លឹងទៅឃើញមនុស្សជាច្រើនជាឧទាហរណ៍ដែលពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការ ប៉ុន្តែខ្លួនរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានសេសសល់អ្វីទៅវិញ។

អ្នកត្រូវចាំថារបស់របរ និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្រៅខ្លួនគឺមិនអាចបំពេញនូវចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សណាម្នាក់បាននោះទេ។ ហើយមនុស្សដទៃ ឬសូម្បីតែមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកក៏មិនអាចបំពេញនូវចន្លោះប្រហោងនោះបានដែរ។ ដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើ ដើម្បីឲ្យជីវិតពោលពេញទៅដោយសុភមង្គលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការរបស់ក្រៅខ្លួននោះទេ។ សេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួន វាស្ថិតនៅលើការគិតហើយនិងចិត្តគំនិតយើងផ្ទាល់តែម្តង។ 

ជាមួយគ្នានេះដែរ នៅពេលដែលអ្នកមិនត្រូវការរបស់នៅខាងក្រៅខ្លួនដើម្បីមកបំពេញជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួន អ្នកគឺកំពុងតែបើកឱកាសឲ្យរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើន។ ចុងក្រោយទោះបីជារឿសរ៉ាវទាំងអស់មិនបានចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកក៏ដោយ ក៏អ្នកនៅតែអាចរីករាយបាន អ្នកនៅតែអាចរស់នៅប្រកបទៅដោយសុភមង្គល។

៥. ហ៊ុំព័ទ្ធខ្លួនឯងជាមួយមនុស្សវិជ្ជមាន

គោលការណ៍ទីប្រាំដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺ ពេលវេលារបស់អ្នកគឺពិតជាមានតម្លៃណាស់ ដូច្នេះអ្នកគួរតែយកវាប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង។ ក្នុងនោះការសេពគប់ជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានដែលមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយម ហើយអាចជួយផ្តល់នូវគុណតម្លៃដល់អ្នកគឺជារឿងចាំបាច់និងមានសារសំខាន់បំផុត។ ចៀសវាងចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនេះជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនយល់ពីតម្លៃ ដែលសម្លាប់ក្តីសុបិន្ត និងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក។ វាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនបានការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាពិតជាជះឥទ្ធិពលអាក្រក់បំផុតដល់ជីវិតរបស់អ្នក ហើយអ្នកពិតជាមិនអាចស្វែងរកឃើញនូវសុភមង្គលបាននោះទេ។

យ៉ាងណាមិញ រឿងដែលគួរឲ្យសោកស្តាយបំផុតនោះគឺមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានគំនិតចង់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរស់នៅក្នុងសុភមង្គលពិតប្រាកដដែលពោលពេញទៅដោយជំនឿចិត្ត និងគំនិតវិជ្ជមានដូចជារូបអ្នក ហើយជួនកាលមនុស្សទាំងនោះពេលខ្លះអាចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ ហើយនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកថែមទៀតផង។ អ្នកខ្លះអាចផ្លាស់ប្តូរបានដោយត្រូវការពេលវេលា​ ចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតគឺគ្មានគំនិតនៅក្នុងនៅការផ្លាស់ប្តូរតែម្តង។ អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺទុកឲ្យពួកគេជាអ្នកសម្រេចចិត្ត ដើរលើផ្លូវដែលពួកគេជ្រើសរើស ខណៈដែលរូបអ្នកត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកជឿថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងបំផុតប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់មនុស្សដែលមានឆន្ទៈ និងមានគំនិតដូចជាអ្នកវិញពួកគេនឹងមិនផ្តល់យោបល់ទាក់ទាញ ឬទប់ស្កាក់អ្នកមិនឲ្យដើរលើវិថីជីវិតរបស់អ្នកដែលជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងជាដាច់ខាត។ សូមកុំព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តធ្វើ ពេលដែលអ្នកយល់ថាកិច្ចការទាំងនោះគឺមិនសាកសមសម្រាប់ខ្លួនអ្នក អ្នកត្រូវជ្រើសរើសកិច្ចការណាដែលមានតម្លៃដល់ខ្លួនអ្នកទើបជារឿងដ៏ប្រសើរ។ ត្រូវចងចាំថាចំណុចសំខាន់បំផុតដើម្បីទទួលបានជីវិតរស់នៅដែលពោលពេញទៅដោយសុភមង្គល និងភាពជោគជ័យគឺគម្បីចៀសវាងធ្វើការសេពគប់ជាមួយនឹងមនុស្សអវិជ្ជមាន និងមនុស្សដែលគិតបែបទុទិដ្ឋិនិយមគឺគិតតែរឿងអាក្រក់ៗ៕

អត្ថបទដោយ៖ កាន់ ដារ៉ា(Financial Writer)

Facebook: Kan Dara

 

Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES