វិធីសាស្ត្រសម្រេចលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនចាយពេលដប់ឆ្នាំដើម្បីសម្រេច

ជាទូទៅមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានគោលដៅដែលត្រូវសម្រេចរៀងៗខ្លួន គ្រាន់តែគោលដៅទាំងនោះមានលក្ខណ ឬទម្រង់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងនោះផងដែរ រយៈពេលនៃការសម្រេចលទ្ធផលឲ្យទៅដល់គោលដៅក៏មិនដូចគ្នាដែរ។​ មនុស្សមួយចំនួនអាចសម្រេចនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតប្រើពេលយូរក្នុងការសម្រេច។

ទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរ Business Cambodia សូមលើកបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រ ៣យ៉ាង ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចលទ្ធផលជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនចាយពេលដប់ឆ្នាំដើម្បីសម្រេច ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

១. ផ្តោតទៅលើថ្ងៃ កុំផ្តោតទៅលើឆ្នាំ

ដើម្បីអាចសម្រេចលទ្ធផលបានលឿនអ្នកត្រូវធ្វើការផ្តោតទៅលទ្ធផលដែលអ្នកនឹងសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ មិនមែនមួយឆ្នាំនោះទេ។ អ្នកត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់រយៈពេលមួយថ្ងៃ មួយសប្តាហ៍ និងមួយខែ និងត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលជាប្រចាំថាតើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើវាមានភាពសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានដែរឬទេ។ ការធ្វើបែបនេះវានឹងមិនអាចបណ្តោយឲ្យអ្នកខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនទៅលើរឿងដែលមិនមែនជាគោលដៅរបស់អ្នកនោះឡើយ ហើយអ្នកនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចនូវអ្វីដែលចង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លី។

២. ផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់រឿងសំខាន់ក្នុងរយៈពេល ២ទៅ៣ម៉ោង

ជាទូទៅ មានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃៗដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកផ្តល់ពេលវាលា និងផ្តោតទៅលើសកម្មភាពដែលគាំទ្រគោលដៅរបស់យើងណាស់ ហើយរឿងបែបនេះមិនមែនកើតមានលើអ្នកតែម្នាក់នោះទេ វាបានកើតឡើងទៅលើមនុស្សស្ទើតែគ្រប់រូប។ ដូច្នេះហើយក្នុងការសម្រេចលទ្ធផលបានលឿនអ្នកត្រូវផ្តល់ពេលវេលា និងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយពុំបែងចែកអារម្មណ៍ទៅលើរឿងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល២ទៅ៣ម៉ោងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចបាន។​ វានឹងជួយឲ្យអ្នកអាចទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ទុកកាន់តែឆាប់។

៣. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពេលវេលាពេលព្រឹក

ពេលវេលាពេលព្រឹកពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ព្រោះវាជាពេលវេលានៃការចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មី។ ប្រសិបើអ្នកចាប់ផ្តើមវាមិនបានល្អ នោះពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងដំណើរការទៅមិនល្អដូចគ្នា ប៉ុន្តែបើអ្នកចាប់ផ្តើមវាដោយអារម្មណ៍វិជ្ជមាន នោះពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងពោលពេញទៅដោយរឿងវិជ្ជមាន។

អត្ថបទដោយ៖ កាន់ ដារ៉ា (Financial Writer)

Facebook: Kan Dara

Sathapanabank Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES