ដើម្បីជាប់បានយូរ រដ្ឋសម្រេចចាក់គ្រឹះជម្រៅ១៨ ម៉ែត្រសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិ១ខ្សែភ្ជាប់ទីតាំង២នេះ
Jan 28,2022
ដើម្បីជាប់បានយូរ រដ្ឋសម្រេចចាក់គ្រឹះជម្រៅ១៨ ម៉ែត្រសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិ១ខ្សែភ្ជាប់ទីតាំង២នេះ
ស្ងាត់ៗ ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ និងលេខ ៦ តម្លៃ ៣៥ លានដុល្លារសម្រេចការសាងសង់ជាង៦០%
Jan 26,2022
ស្ងាត់ៗ ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ និងលេខ ៦ តម្លៃ ៣៥ លានដុល្លារសម្រេចការសាងសង់ជាង៦០%
បន្ទាន់! អាជ្ញាធរប្រកាសឱ្យអ្នករកស៊ីលើវិស័យអចនលទ្រព្យ ៣ ប្រភេទនេះទៅស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម
Jan 25,2022
បន្ទាន់! អាជ្ញាធរប្រកាសឱ្យអ្នករកស៊ីលើវិស័យអចនលទ្រព្យ ៣ ប្រភេទនេះទៅស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម
មកដឹងពីការត្រៀមឯកសារដើម្បីចុះបញ្ជី និងបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ
Jan 24,2022
មកដឹងពីការត្រៀមឯកសារដើម្បីចុះបញ្ជី និងបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិអចលនទ្រព្យគ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធ
ក្រងើបមុខមិនរួច! នេះជាកំហុសធំរបស់អ្នកលក់ដីធ្លី លក់បានលុយហើយនៅតែយកទៅធ្វើរឿងទាំងនេះ
Jan 23,2022
ក្រងើបមុខមិនរួច! នេះជាកំហុសធំរបស់អ្នកលក់ដីធ្លី លក់បានលុយហើយនៅតែយកទៅធ្វើរឿងទាំងនេះ
មកស្គាល់លម្អិតពីតំបន់នីមួយៗនៅតាមខ្សែផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទាំង៤ ដែលប្រជាជនភាគច្រើនមិនដឹង
Jan 23,2022
មកស្គាល់លម្អិតពីតំបន់នីមួយៗនៅតាមខ្សែផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទាំង៤ ដែលប្រជាជនភាគច្រើនមិនដឹង