សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Arakawa ប្រើគោលការណ៍ដឹកនាំប្លែកគេដោយដើរតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនា
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 14,2020
សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Arakawa ប្រើគោលការណ៍ដឹកនាំប្លែកគេដោយដើរតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនា
អស្ចារ្យមែន! កូនខ្មែរវ័យ ១៨ឆ្នាំ មានសមត្ថភាពអាចបើកយន្តហោះចម្បាំងនៅចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
Kanndara Sep 14,2020
អស្ចារ្យមែន! កូនខ្មែរវ័យ ១៨ឆ្នាំ មានសមត្ថភាពអាចបើកយន្តហោះចម្បាំងនៅចិនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
ទោះគ្មានដូណាល់ត្រាំគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែរកចំណូលបានជាង១.៩ពាន់លានដុល្លារ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 14,2020
ទោះគ្មានដូណាល់ត្រាំគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែរកចំណូលបានជាង១.៩ពាន់លានដុល្លារ
មហាសេដ្ឋីរ៉េដាលីអូ ធ្វើរឿង ២ ដើម្បីទទួលបាន “ប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការ និងការងារដែលអ្នកចង់បាន”
Kanndara Sep 14,2020
មហាសេដ្ឋីរ៉េដាលីអូ ធ្វើរឿង ២ ដើម្បីទទួលបាន “ប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការ និងការងារដែលអ្នកចង់បាន”
ចង់សម្រេចនូវគោលដៅធំក្នុងជីវិត គួររៀនពីទម្លាប់ចុងសប្ដាហ៍របស់បុគ្គលឆ្នើមៗទាំង ៤រូបនេះ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Sep 13,2020
ចង់សម្រេចនូវគោលដៅធំក្នុងជីវិត គួររៀនពីទម្លាប់ចុងសប្ដាហ៍របស់បុគ្គលឆ្នើមៗទាំង ៤រូបនេះ
ក្បួនជម្នះភាពភ័យខ្លាច ជីវិតទទួលបានភាពជោគជ័យ ១០០% ទាំងការងារ និងអាជីវកម្ម
Kanndara Sep 13,2020
ក្បួនជម្នះភាពភ័យខ្លាច ជីវិតទទួលបានភាពជោគជ័យ ១០០% ទាំងការងារ និងអាជីវកម្ម