មានដីតំបន់លិចទឹក ១ហិចតា ទោះធ្វើស្រែក៏មិនបានប៉ុន្មានដែរ! ងាកមើលរបរទាំងនេះ រកចំណូលមិនក្រោម៥០០$ទេ/ខែ
Sa Thoura Sep 29,2020
មានដីតំបន់លិចទឹក ១ហិចតា ទោះធ្វើស្រែក៏មិនបានប៉ុន្មានដែរ! ងាកមើលរបរទាំងនេះ រកចំណូលមិនក្រោម៥០០$ទេ/ខែ
ចំណូលគ្រប់ច្រក! តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំទំពាំងផ្អែម ចាយពេលដាំ៨ខែអាចប្រមូលផលរាប់ឆ្នាំ
Sa Thoura Sep 29,2020
ចំណូលគ្រប់ច្រក! តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំទំពាំងផ្អែម ចាយពេលដាំ៨ខែអាចប្រមូលផលរាប់ឆ្នាំ
បើស្រលាញ់ខ្លួនឯង បើចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទាំងវ័យក្មេង ត្រូវរៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល!
Sa Thoura Sep 28,2020
បើស្រលាញ់ខ្លួនឯង បើចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានទាំងវ័យក្មេង ត្រូវរៀនលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់ៗចោល!
ភ្ញាស់កូនមាន់លក់ រកចំណូលរាប់លានក្នុង១ខែ ដឹងអត់ថាមានទុនប៉ុន្មានទើបចាប់ផ្ដើមរបរនេះបាន?
Sa Thoura Sep 28,2020
ភ្ញាស់កូនមាន់លក់ រកចំណូលរាប់លានក្នុង១ខែ ដឹងអត់ថាមានទុនប៉ុន្មានទើបចាប់ផ្ដើមរបរនេះបាន?
ប៉េងប៉ោះឆើរី១គីឡូ៥$ កសិករ ១រូបអាចប្រមូលផលបានជិត២០០គីឡូ/ថ្ងៃ ខណៈតាមផ្សារទំនើបចាំទទួលទិញដៃពីរ
Sa Thoura Sep 28,2020
ប៉េងប៉ោះឆើរី១គីឡូ៥$ កសិករ ១រូបអាចប្រមូលផលបានជិត២០០គីឡូ/ថ្ងៃ ខណៈតាមផ្សារទំនើបចាំទទួលទិញដៃពីរ
ផ្លូវរកលុយនៅជិតខ្លួនសោះ! របរតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ៣ប្រភេទមើលទៅតូចតាចទេ តែចំណូលវិញហាងធំៗសុំខ្មាស
Sa Thoura Sep 28,2020
ផ្លូវរកលុយនៅជិតខ្លួនសោះ! របរតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ៣ប្រភេទមើលទៅតូចតាចទេ តែចំណូលវិញហាងធំៗសុំខ្មាស