ជំនាញទាំង ៥ដែលអនាគត កម្ពុជាត្រូវការច្រើនបំផុត និងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចរឿងអត់ការងារធ្វើ
Sa Thoura Jul 02,2020
ជំនាញទាំង ៥ដែលអនាគត កម្ពុជាត្រូវការច្រើនបំផុត និងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចរឿងអត់ការងារធ្វើ
ខណៈកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលសាច់ជ្រូកពីក្រៅប្រទេស តើសាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?
Sa Thoura Jul 02,2020
ខណៈកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយការនាំចូលសាច់ជ្រូកពីក្រៅប្រទេស តើសាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?
គ្រាន់តែដាំផ្កាលើដីដែលធ្វើស្រែមិនសូវបានផល ដឹងអត់ថាកសិករវៀតណាមអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំៗ?
Sa Thoura Jul 02,2020
គ្រាន់តែដាំផ្កាលើដីដែលធ្វើស្រែមិនសូវបានផល ដឹងអត់ថាកសិករវៀតណាមអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានក្នុងមួយឆ្នាំៗ?
កសិករមួយរូបអាចរកចំណូលបានប្រមាណ ២៤លានរៀល ប្រើពេលត្រឹមតែ ៦៥ថ្ងៃ ពីរបរដាំត្រសក់ផ្អែម
Sa Thoura Jul 02,2020
កសិករមួយរូបអាចរកចំណូលបានប្រមាណ ២៤លានរៀល ប្រើពេលត្រឹមតែ ៦៥ថ្ងៃ ពីរបរដាំត្រសក់ផ្អែម
ហេតុផលសំខាន់ៗ ដែលកសិករមិនគួរមើលរំលងដំណាំទំពាំងបាយជូរ ខណៈកម្ពុជាមិនទាន់អាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបាន !
Sa Thoura Jul 01,2020
ហេតុផលសំខាន់ៗ ដែលកសិករមិនគួរមើលរំលងដំណាំទំពាំងបាយជូរ ខណៈកម្ពុជាមិនទាន់អាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបាន !
កសិករគំរូ ២ រូប កំពុងកាក់កបខ្លាំងជាមួយរបរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាច តែរកចំណូលបានខ្ទង់ពាន់$/ខែ
Sa Thoura Jul 01,2020
កសិករគំរូ ២ រូប កំពុងកាក់កបខ្លាំងជាមួយរបរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាតូចតាច តែរកចំណូលបានខ្ទង់ពាន់$/ខែ