ម៉ៃ ថៃសាន់ ធ្លាក់ខ្លួនស្ទើរបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង ដោយសារតែចរិតតួរឯកមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង
Sothean Nen Jun 02,2020
ម៉ៃ ថៃសាន់ ធ្លាក់ខ្លួនស្ទើរបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង ដោយសារតែចរិតតួរឯកមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង
មហាសេដ្ឋី ៥នាក់បង្ហើបពីរូបមន្តដែលធ្វើឱ្យពួកគេវិវត្តន៍ខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមានមុនអាយុ ៣០ឆ្នាំ
Kunthea Jun 02,2020
មហាសេដ្ឋី ៥នាក់បង្ហើបពីរូបមន្តដែលធ្វើឱ្យពួកគេវិវត្តន៍ខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមានមុនអាយុ ៣០ឆ្នាំ
រឿងរ៉ាវសេដ្ឋីវ័យក្មេងថៃមានប្រវត្តិជាក្មេងញៀនហ្គេម និងចេះភ្ញាក់ខ្លួនក្រោយគ្រួសារជាប់បំណុល៤០លានបាត
ឡុង វឌ្ឍនៈ Jun 02,2020
រឿងរ៉ាវសេដ្ឋីវ័យក្មេងថៃមានប្រវត្តិជាក្មេងញៀនហ្គេម និងចេះភ្ញាក់ខ្លួនក្រោយគ្រួសារជាប់បំណុល៤០លានបាត
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្នាក់នេះ ធ្លាប់ជាកុមារដើរមិនរួចដោះឧបសគ្គរាប់មិនអស់រហូតក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លាន
Sam Kosal Jun 01,2020
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្នាក់នេះ ធ្លាប់ជាកុមារដើរមិនរួចដោះឧបសគ្គរាប់មិនអស់រហូតក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លាន
Elon Musk ខ្ញុំមិនបារម្ភរឿងបរាជ័យទេ ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺសុវត្ថិភាពអាកាសយាននិកទាំង ២រូប
Sothean Nen Jun 01,2020
Elon Musk ខ្ញុំមិនបារម្ភរឿងបរាជ័យទេ ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺសុវត្ថិភាពអាកាសយាននិកទាំង ២រូប
ស្ថាបនិក Sushi Chef  បង្ហើបពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិក និងអាជីវកម្មឱ្យរីកចម្រើនហើយជោគជ័យ
Kunthea Jun 01,2020
ស្ថាបនិក Sushi Chef បង្ហើបពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិក និងអាជីវកម្មឱ្យរីកចម្រើនហើយជោគជ័យ