ជង់ វិធូរ៖ នាំយកត្រីសាលម៉ុន និងត្រីធូណា គុណភាពខ្ពស់ លក់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតលើទីផ្សារ
Meng Songly Sep 29,2020
ជង់ វិធូរ៖ នាំយកត្រីសាលម៉ុន និងត្រីធូណា គុណភាពខ្ពស់ លក់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតលើទីផ្សារ
ធ្ងន់កហើយ! TikTok ប្រឈមផលប៉ះពាល់២ធំៗ ខណៈត្រាំ បិទកម្មវិធីខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
Sokhlang Sep 29,2020
ធ្ងន់កហើយ! TikTok ប្រឈមផលប៉ះពាល់២ធំៗ ខណៈត្រាំ បិទកម្មវិធីខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
ចិញ្ចឹមស្រមោចជា​ របរថ្មីចម្លែកមែនពិត តែបុរសរូបនេះកំពុងរកស៊ីកាក់កបលក់១ទូតម្លៃ៥០$ ល្បីពេញសិង្ហបុរី
Sokhlang Sep 29,2020
ចិញ្ចឹមស្រមោចជា​ របរថ្មីចម្លែកមែនពិត តែបុរសរូបនេះកំពុងរកស៊ីកាក់កបលក់១ទូតម្លៃ៥០$ ល្បីពេញសិង្ហបុរី
អ្នកបន្តវេនជំនាន់ចៅគុយទាវស៊ីមហួរ បង្ហើបមហិច្ឆតាក្តោបទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញដោយផ្តោតលើ2ចំណុចនេះ
Sam Kosal Sep 29,2020
អ្នកបន្តវេនជំនាន់ចៅគុយទាវស៊ីមហួរ បង្ហើបមហិច្ឆតាក្តោបទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញដោយផ្តោតលើ2ចំណុចនេះ
លក់របស់មួយទឹកមែនពិត តែយីហោទាំង ២​ នៅតែរកស៊ីកាក់កប ព្រោះហេតុផលតូចៗទាំងនេះ
Sokhlang Sep 28,2020
លក់របស់មួយទឹកមែនពិត តែយីហោទាំង ២​ នៅតែរកស៊ីកាក់កប ព្រោះហេតុផលតូចៗទាំងនេះ
កុំឱ្យចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីគេរកស៊ីរីកចម្រើន ឯខ្លួនឯងរកស៊ីយូរបាត់ចុងបាត់ដើម ទាំងនេះជាចម្លើយ
Sokhlang Sep 28,2020
កុំឱ្យចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីគេរកស៊ីរីកចម្រើន ឯខ្លួនឯងរកស៊ីយូរបាត់ចុងបាត់ដើម ទាំងនេះជាចម្លើយ