បណ្ដាញសង្គម ៥ ជាជំនួយល្អបំផុតសម្រាប់ការរកស៊ីឆ្នាំ ២០២០

២០២០ ការរកស៊ីក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងនារពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកចូលទីផ្សារខ្លាំងណាស់ ព្រោះបើអ្នកមិនដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាប្រាកដណាស់រកស៊ីមិនទាន់គេទេ ។

ថ្ងៃនេះដែរ Business Cambodia សូមលើកយកបណ្ដាញសង្គម ៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជា និង ជាជំនួយមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នករកស៊ី ជាពិសេសក៏ធ្វើឲ្យអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាការលក់ផលិតផលសេវាកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនផងដែរ ។

១. Facebook

២. Instagram

៣. Facebook Page

៤. YouTube

៥. Line

បណ្ដាញសង្គមខាងលើនេះ ហាក់មួយចំនួនមិនសូវល្បីនៅកម្ពុជាមែន ក៏ប៉ុន្ដែ ២០២០ នេះវានឹងឡើងវិញ អញ្ចឹងហើយអ្នកត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់ និងបង្កើតឲ្យបានរួចរាល់ ព្រោះបើមិនដូច្នោះទេ វាធ្វើឲ្យអ្នកដើរយឺតជាងគេមួយជំហ៊ានថាបានដែរ ៕

អត្ថបទដោយ ៖ ឆាំ មករា

Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES