លើផ្ទៃដី៤០អា ស្រ្តីឆ្នើមវ័យ៤៨ឆ្នាំ រកចំណូលបានជាង ២៥០០ដុល្លារ/ខែ ពីរបរធ្វើនៅតែផ្ទះ១នេះ
Sa Thoura Aug 08,2020
លើផ្ទៃដី៤០អា ស្រ្តីឆ្នើមវ័យ៤៨ឆ្នាំ រកចំណូលបានជាង ២៥០០ដុល្លារ/ខែ ពីរបរធ្វើនៅតែផ្ទះ១នេះ
មានលុយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ តែគ្មានជំនាញអ្វីសោះ តើអាចរកស៊ីមុខរបរអ្វីបានខ្លះ ?
Sa Thoura Aug 07,2020
មានលុយ ១ ម៉ឺនដុល្លារ តែគ្មានជំនាញអ្វីសោះ តើអាចរកស៊ីមុខរបរអ្វីបានខ្លះ ?
ដូងខ្ទិះមួយផ្លែ១២$ តែមិនសូវមានអ្នកដាំ ខណៈកសិករមួយរូបអាចប្រមូលផលជិត ៥០ ផ្លែក្នុងមួយខែ
Sa Thoura Aug 07,2020
ដូងខ្ទិះមួយផ្លែ១២$ តែមិនសូវមានអ្នកដាំ ខណៈកសិករមួយរូបអាចប្រមូលផលជិត ៥០ ផ្លែក្នុងមួយខែ
អ្នកខេត្ដតាកែវមិនដឹងរកស៊ីអ្វី ងាកមើលរបរ ៦នេះល្អ និងសាកសមបំផុត សម្រាប់អ្នកមានដីទំនេរនៅខេត្ដនេះ
Sa Thoura Aug 06,2020
អ្នកខេត្ដតាកែវមិនដឹងរកស៊ីអ្វី ងាកមើលរបរ ៦នេះល្អ និងសាកសមបំផុត សម្រាប់អ្នកមានដីទំនេរនៅខេត្ដនេះ
មកដឹងពីទំហំខ្នាតត្រូវប៉ាន់របស់ស្លឹកគ្រៃនិងរំដេង ដែលក្រុមហ៊ុន Hyundia ចាំទទួលទិញមានប៉ុន្មានក៏យកដែរ!
Sa Thoura Aug 06,2020
មកដឹងពីទំហំខ្នាតត្រូវប៉ាន់របស់ស្លឹកគ្រៃនិងរំដេង ដែលក្រុមហ៊ុន Hyundia ចាំទទួលទិញមានប៉ុន្មានក៏យកដែរ!
ធ្វើស្រែបានថោក មកស្គាល់ Appមួយនឹងជួយកសិករលក់ស្រូវអង្ករចេញដោយធូរ និងមានតម្លៃខ្ពស់
Sa Thoura Aug 05,2020
ធ្វើស្រែបានថោក មកស្គាល់ Appមួយនឹងជួយកសិករលក់ស្រូវអង្ករចេញដោយធូរ និងមានតម្លៃខ្ពស់