ក្រសួងកសិកម្មចាត់វិធានការបន្ទាន់ ៧ ចំណុចដើម្បីជួយរកទីផ្សារឱ្យកសិករដែលកំពុងជួបវិបត្តិ
Koem Bunthoeun Aug 11,2020
ក្រសួងកសិកម្មចាត់វិធានការបន្ទាន់ ៧ ចំណុចដើម្បីជួយរកទីផ្សារឱ្យកសិករដែលកំពុងជួបវិបត្តិ
កម្ពុជាសម្រេចផ្អាកជើងហោះហើរពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានមួយ ដែលមានអ្នកឆ្លងជាង១សែននាក់
Koem Bunthoeun Aug 11,2020
កម្ពុជាសម្រេចផ្អាកជើងហោះហើរពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានមួយ ដែលមានអ្នកឆ្លងជាង១សែននាក់
បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិន ពេលនេះកម្ពុជាកំពុងត្រៀមស្វាគមន៍ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចធំមួយទៀតនៅអាស៊ី
Koem Bunthoeun Aug 11,2020
បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិន ពេលនេះកម្ពុជាកំពុងត្រៀមស្វាគមន៍ខ្លាសេដ្ឋកិច្ចធំមួយទៀតនៅអាស៊ី
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ចេញបញ្ជាក់ការធ្វើដំណើរស្រ្ដីជនជាតិខ្មែរនៅខេត្ដកណ្ដាលមុនពេលរកឃើញផ្ទុកកូវីដ១៩
Koem Bunthoeun Aug 10,2020
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ចេញបញ្ជាក់ការធ្វើដំណើរស្រ្ដីជនជាតិខ្មែរនៅខេត្ដកណ្ដាលមុនពេលរកឃើញផ្ទុកកូវីដ១៩
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ នៃសាលារដ្ឋចូលរៀនវិញខែក្រោយនេះ
Koem Bunthoeun Aug 10,2020
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ នៃសាលារដ្ឋចូលរៀនវិញខែក្រោយនេះ
ចេះពីរៀនមានពីរក! កសិករខ្មែរម្នាក់ចាយទុនតិចតួចចិញ្ចឹមបង្កង តែកើបប្រាក់ចំណេញរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែៗ
Koem Bunthoeun Aug 09,2020
ចេះពីរៀនមានពីរក! កសិករខ្មែរម្នាក់ចាយទុនតិចតួចចិញ្ចឹមបង្កង តែកើបប្រាក់ចំណេញរាប់រយដុល្លារក្នុងមួយខែៗ