រឿងកុំប៉ិកកុំប៉ុកដែលអ្នកផ្សេងភ្លេចធ្វើ តែលោកស្រីទ្រី ដាណាប្រើវាថ្ពក់ចិត្តភ្ញៀវផ្អើលក្រុងភ្នំពេញ
Sreyleakthy Jul 13,2020
រឿងកុំប៉ិកកុំប៉ុកដែលអ្នកផ្សេងភ្លេចធ្វើ តែលោកស្រីទ្រី ដាណាប្រើវាថ្ពក់ចិត្តភ្ញៀវផ្អើលក្រុងភ្នំពេញ
សេដ្ឋីមួយទឹកចិនរកលុយបាន ១០០ ពាន់លានដុល្លារ ស្របពេលនៅស្រុកខ្មែរមិនសូវចាប់អារម្មណ៍
Sreyleakthy Jul 13,2020
សេដ្ឋីមួយទឹកចិនរកលុយបាន ១០០ ពាន់លានដុល្លារ ស្របពេលនៅស្រុកខ្មែរមិនសូវចាប់អារម្មណ៍
អ្នកលក់ស្រុកខ្មែរអាចទៅមើលបាន!! ប្រទេសធំៗ ៣ កន្លែងដែលដំបូរទៅដោយឥវ៉ាន់បោះដុំធូរថ្លៃបំផុត
Sreyleakthy Jul 12,2020
អ្នកលក់ស្រុកខ្មែរអាចទៅមើលបាន!! ប្រទេសធំៗ ៣ កន្លែងដែលដំបូរទៅដោយឥវ៉ាន់បោះដុំធូរថ្លៃបំផុត
ព្រោះតែគំនិតប្លែកមួយនេះហើយ ធ្វើអោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់រកចំណូលបានជិត ១លានដុល្លារ
Sreyleakthy Jul 12,2020
ព្រោះតែគំនិតប្លែកមួយនេះហើយ ធ្វើអោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់រកចំណូលបានជិត ១លានដុល្លារ
សម្រេចមហិច្ឆតាធំមែន ពេលនេះម៉ូតូអគ្គិសនីរបស់រៀតណាមហក់ចូលទីផ្សារប្រទេសចិន និងអឺរ៉ុបហើយ
Sreyleakthy Jul 12,2020
សម្រេចមហិច្ឆតាធំមែន ពេលនេះម៉ូតូអគ្គិសនីរបស់រៀតណាមហក់ចូលទីផ្សារប្រទេសចិន និងអឺរ៉ុបហើយ
មូលហេតុក្រោយខ្នងតែមួយគត់ ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Emirates ឌូបៃ គ្រោងបញ្ឃប់បុគ្គលិក ៩ពាន់នាក់
Toeuy Hong Jul 11,2020
មូលហេតុក្រោយខ្នងតែមួយគត់ ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Emirates ឌូបៃ គ្រោងបញ្ឃប់បុគ្គលិក ៩ពាន់នាក់