សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាអោយកាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស តំបន់សត្វព្រៃ និងតំបន់ការពារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋ
Koem Bunthoeun Jul 03,2020
សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាអោយកាត់ឆ្វៀលដីជូនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស តំបន់សត្វព្រៃ និងតំបន់ការពារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋ
ព័ត៌មានជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៣​ ខែកក្កដានេះ ដែលបញ្ជាក់ដោយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង
Koem Bunthoeun Jul 03,2020
ព័ត៌មានជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៣​ ខែកក្កដានេះ ដែលបញ្ជាក់ដោយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខ្លះជាមួយសមាគមធុរកិច្ចជប៉ុននៃកម្ពុជា
Koem Bunthoeun Jul 03,2020
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខ្លះជាមួយសមាគមធុរកិច្ចជប៉ុននៃកម្ពុជា
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅអាមេរិកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ខណៈមួយថ្ងៃមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង ៥៤,៣០០នាក់
Koem Bunthoeun Jul 03,2020
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅអាមេរិកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ខណៈមួយថ្ងៃមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង ៥៤,៣០០នាក់
បើកកសិដ្ឋានខ្នាតធំដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងស្តង់ដារចិញ្ចឹមតើគួរស្វែងយល់ពីលក្ខណៈអ្វីខ្លះ
Koem Bunthoeun Jul 02,2020
បើកកសិដ្ឋានខ្នាតធំដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងស្តង់ដារចិញ្ចឹមតើគួរស្វែងយល់ពីលក្ខណៈអ្វីខ្លះ
សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបើកព្រំដែនឲ្យប្រទេសចំនួន ១៥ ចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន រួមទាំងថៃផងដែរ
Koem Bunthoeun Jul 02,2020
សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបើកព្រំដែនឲ្យប្រទេសចំនួន ១៥ ចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន រួមទាំងថៃផងដែរ