បន្ទាប់ពីមានការរលំអគារនៅព្រះសីហនុពេលនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញចេញលិខិតទប់ស្កាត់សំណង់ខុសច្បាប់

​កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​ បន្ទាប់ពីខណៈរលំអគារកម្ពស់៧ជាន់នៅព្រះសីហនុ ពេលនេះឯកឧត្តម ឃុង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញលិខិតទៅកាន់លោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌទាំង១៤នៅរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់សំណង់គ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងសំណង់ខុសលិខិតអនុញ្ញាត។

ដោយសង្កេតឃើញថា សំណង់ដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងសំណង់ខុសច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នៅតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

USNews Logo

RELATED ARTICLES