ប្រយ័ត្នឆ្លងមិនដឹងខ្លួន! នេះជារោគសញ្ញាវីរុសBA.2 កំពុងឆ្លងនៅប្រទេសថៃ
Jan 28,2022
ប្រយ័ត្នឆ្លងមិនដឹងខ្លួន! នេះជារោគសញ្ញាវីរុសBA.2 កំពុងឆ្លងនៅប្រទេសថៃ
កុំបំភ្លេចខ្លួន! អូមីក្រុងបំប្លែងខ្លួនប្រែក្លាយជាមេរោគថ្មី ៤ប្រភេទនេះ ឆ្លងសាហាវនឹងពិបាកតាមដានណាស់
Jan 28,2022
កុំបំភ្លេចខ្លួន! អូមីក្រុងបំប្លែងខ្លួនប្រែក្លាយជាមេរោគថ្មី ៤ប្រភេទនេះ ឆ្លងសាហាវនឹងពិបាកតាមដានណាស់
បន្ទាន់! ប្រទេសថៃ ប្រកាសរកឃើញវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី BA.2 ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយ
Jan 26,2022
បន្ទាន់! ប្រទេសថៃ ប្រកាសរកឃើញវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី BA.2 ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនហើយ
ខណៈវីរុសអូមីក្រុងកំពុងឆ្លងច្រើន! WHO បញ្ជាក់ថាវីរុសបំប្លែងខ្លួនក្រោយទៀតនឹងមានសភាពបែបនេះ
Jan 26,2022
ខណៈវីរុសអូមីក្រុងកំពុងឆ្លងច្រើន! WHO បញ្ជាក់ថាវីរុសបំប្លែងខ្លួនក្រោយទៀតនឹងមានសភាពបែបនេះ
ប្រយ័ត្នខ្ពស់!ជប៉ុន រកឃើញ វីរុសអូមីក្រុងបំប្លែងខ្លួនថ្មី អាចទំលើថង់ប្លាស្ទិកនិងស្បែកមនុស្សយូរជាងមេរោគណាៗទាំងអស់
Jan 26,2022
ប្រយ័ត្នខ្ពស់!ជប៉ុន រកឃើញ វីរុសអូមីក្រុងបំប្លែងខ្លួនថ្មី អាចទំលើថង់ប្លាស្ទិកនិងស្បែកមនុស្សយូរជាងមេរោគណាៗទាំងអស់
CEOក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Pfizerថា ប៉ុន្មានខែទៀតពិភពលោកអាចនឹងធម្មតាវិញព្រោះកត្តាទាំងនេះ
Jan 25,2022
CEOក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Pfizerថា ប៉ុន្មានខែទៀតពិភពលោកអាចនឹងធម្មតាវិញព្រោះកត្តាទាំងនេះ