ដើម្បីការពាររលកទី២នៃមេរោគកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យអនុវត្តយន្តការចំនួន៧ចំណុច
Koem Bunthoeun May 26,2020
ដើម្បីការពាររលកទី២នៃមេរោគកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យអនុវត្តយន្តការចំនួន៧ចំណុច
WHOឲ្យផ្អាកប្រើថ្នាំ១ប្រភេទ ទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ជាបណ្តោះអាសន្នព្រោះមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់ជីវិត
Koem Bunthoeun May 26,2020
WHOឲ្យផ្អាកប្រើថ្នាំ១ប្រភេទ ទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ជាបណ្តោះអាសន្នព្រោះមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់ជីវិត
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់ករណីអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២នាក់ចុងក្រោយដែលកម្ពុជារកឃើញ
Koem Bunthoeun May 26,2020
លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់ករណីអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២នាក់ចុងក្រោយដែលកម្ពុជារកឃើញ
ខេត្ដព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្ដបណ្ដើរៗឡើងវិញ រយៈពេល២សប្ដាហ៍នេះ
Koem Bunthoeun May 25,2020
ខេត្ដព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកម្សាន្ដបណ្ដើរៗឡើងវិញ រយៈពេល២សប្ដាហ៍នេះ
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំ១ គ្រោងចុះប្រមូលទិញបន្លែគ្មានជាតិគីមីពីសហគមន៍ដាំបន្លែនៅក្នុងខេត្ដបាត់ដំបង
Koem Bunthoeun May 25,2020
ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំ១ គ្រោងចុះប្រមូលទិញបន្លែគ្មានជាតិគីមីពីសហគមន៍ដាំបន្លែនៅក្នុងខេត្ដបាត់ដំបង
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថៃ នឹងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៥,០០០ នាក់ដើម្បីតេស្តវ៉ាក់សាំង Covid-19
Koem Bunthoeun May 25,2020
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថៃ នឹងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ៥,០០០ នាក់ដើម្បីតេស្តវ៉ាក់សាំង Covid-19