សល់ពីរខែទៀតប្រឡងបាក់ឌុប ក្រសួងបញ្ចេញវេបសាយមួយជួយសិស្សទី ១២ តេស្ដសមត្ថភាព
Sakada Khon Sep 29,2020
សល់ពីរខែទៀតប្រឡងបាក់ឌុប ក្រសួងបញ្ចេញវេបសាយមួយជួយសិស្សទី ១២ តេស្ដសមត្ថភាព
Elon Musk ថាពេល វ៉ាក់សាំង Covid-19 ចេញ គាត់និងគ្រួសារនឹងមិនចាក់ចូលខ្លួនទេ
Sakada Khon Sep 29,2020
Elon Musk ថាពេល វ៉ាក់សាំង Covid-19 ចេញ គាត់និងគ្រួសារនឹងមិនចាក់ចូលខ្លួនទេ
មកដឹងរបៀបដាក់ផលិតផលលើហ្វេសប៊ុកផេក ស្រួលភ្ញៀវចុចទិញ មិនបាច់តថ្លៃច្រើន
Sakada Khon Sep 28,2020
មកដឹងរបៀបដាក់ផលិតផលលើហ្វេសប៊ុកផេក ស្រួលភ្ញៀវចុចទិញ មិនបាច់តថ្លៃច្រើន
លែងបានបង្រៀនគួរ កុំបារម្ភ! នេះជាប្រភពចំណូលថ្មីបន្ថែមសម្រាប់គ្រូបង្រៀន អាចធ្វើបានក្រៅម៉ោងធ្វើការ
Sam Kosal Sep 28,2020
លែងបានបង្រៀនគួរ កុំបារម្ភ! នេះជាប្រភពចំណូលថ្មីបន្ថែមសម្រាប់គ្រូបង្រៀន អាចធ្វើបានក្រៅម៉ោងធ្វើការ
គូរប្រជែង Tesla ធំនៅចិន បញ្ចេញឡានហោះអគ្គិសនី ហោះខ្ពស់ដល់ ២៥ម៉ែត្រ
Sakada Khon Sep 28,2020
គូរប្រជែង Tesla ធំនៅចិន បញ្ចេញឡានហោះអគ្គិសនី ហោះខ្ពស់ដល់ ២៥ម៉ែត្រ
Facebook សុំ Apple រាប់ឆ្នាំឱ្យខ្លួនធ្វើរឿងមួយនេះបាន តែចម្លើយពី Apple វិញបានត្រឹមពាក្យថា “អត់”
Sakada Khon Sep 27,2020
Facebook សុំ Apple រាប់ឆ្នាំឱ្យខ្លួនធ្វើរឿងមួយនេះបាន តែចម្លើយពី Apple វិញបានត្រឹមពាក្យថា “អត់”