ចិញ្ចឹមស្រមោចជា​ របរថ្មីចម្លែកមែនពិត តែបុរសរូបនេះកំពុងរកស៊ីកាក់កបលក់១ទូតម្លៃ៥០$ ល្បីពេញសិង្ហបុរី
Sokhlang Sep 29,2020
ចិញ្ចឹមស្រមោចជា​ របរថ្មីចម្លែកមែនពិត តែបុរសរូបនេះកំពុងរកស៊ីកាក់កបលក់១ទូតម្លៃ៥០$ ល្បីពេញសិង្ហបុរី
អ្នកបន្តវេនជំនាន់ចៅគុយទាវស៊ីមហួរ បង្ហើបមហិច្ឆតាក្តោបទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញដោយផ្តោតលើ2ចំណុចនេះ
Sam Kosal Sep 29,2020
អ្នកបន្តវេនជំនាន់ចៅគុយទាវស៊ីមហួរ បង្ហើបមហិច្ឆតាក្តោបទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញដោយផ្តោតលើ2ចំណុចនេះ
លក់របស់មួយទឹកមែនពិត តែយីហោទាំង ២​ នៅតែរកស៊ីកាក់កប ព្រោះហេតុផលតូចៗទាំងនេះ
Sokhlang Sep 28,2020
លក់របស់មួយទឹកមែនពិត តែយីហោទាំង ២​ នៅតែរកស៊ីកាក់កប ព្រោះហេតុផលតូចៗទាំងនេះ
កុំឱ្យចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីគេរកស៊ីរីកចម្រើន ឯខ្លួនឯងរកស៊ីយូរបាត់ចុងបាត់ដើម ទាំងនេះជាចម្លើយ
Sokhlang Sep 28,2020
កុំឱ្យចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីគេរកស៊ីរីកចម្រើន ឯខ្លួនឯងរកស៊ីយូរបាត់ចុងបាត់ដើម ទាំងនេះជាចម្លើយ
ក្រៅពីអាជីពបាល់ទាត់ Messi រកស៊ីក្នុងវិស័យទាំងនេះ អាចកើនទ្រព្យដល់១ពាន់លាន$
Meng Songly Sep 28,2020
ក្រៅពីអាជីពបាល់ទាត់ Messi រកស៊ីក្នុងវិស័យទាំងនេះ អាចកើនទ្រព្យដល់១ពាន់លាន$
ក្រុមហ៊ុនធំៗអាមេរិកជាង ​៣៥០០ ព្រួតដៃគ្នាដាក់ពាក្យប្ដឹងរដ្ឋាភិបាលត្រាំ ឱ្យធ្វើរឿង១នេះ
Sokhlang Sep 28,2020
ក្រុមហ៊ុនធំៗអាមេរិកជាង ​៣៥០០ ព្រួតដៃគ្នាដាក់ពាក្យប្ដឹងរដ្ឋាភិបាលត្រាំ ឱ្យធ្វើរឿង១នេះ