សហគ្រាសលីងកាហ្វេទំនើបជាងគេនៅកម្ពុជាសម្ពោធជាផ្លូវការហើយ ក្រោមដំបូលក្រុមហ៊ុនខូហ្វី
Sep 27,2021
សហគ្រាសលីងកាហ្វេទំនើបជាងគេនៅកម្ពុជាសម្ពោធជាផ្លូវការហើយ ក្រោមដំបូលក្រុមហ៊ុនខូហ្វី
តារាល្បីលោក KHAN JAMES បានចូលរួមធ្វើជាសាក្សី!!ក្នុងការចុះហត្ថលេខារវាង Le Condé BKK1 & GERMAGIC
Sep 27,2021
តារាល្បីលោក KHAN JAMES បានចូលរួមធ្វើជាសាក្សី!!ក្នុងការចុះហត្ថលេខារវាង Le Condé BKK1 & GERMAGIC
របត់ថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈកម្មវិធី Microsoft 365
Sep 27,2021
របត់ថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈកម្មវិធី Microsoft 365
ស្ងាត់ៗហ្គារាសជួសជុលរថយន្ដ VCM Premium Auto ពង្រីកសាខាថ្មី ក្រោយទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន
Sep 26,2021
ស្ងាត់ៗហ្គារាសជួសជុលរថយន្ដ VCM Premium Auto ពង្រីកសាខាថ្មី ក្រោយទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន
អគារសិក្សាថ្មីរបស់ សាលាអន្តរជាតិ វេសវីយូ កម្ពុជា ត្រូវបានរចនា និងបំពាក់ទៅដោយបរិក្ខារសិក្សាទំនើបៗមិនចាញ់សាលានៅបរទេស
Sep 25,2021
អគារសិក្សាថ្មីរបស់ សាលាអន្តរជាតិ វេសវីយូ កម្ពុជា ត្រូវបានរចនា និងបំពាក់ទៅដោយបរិក្ខារសិក្សាទំនើបៗមិនចាញ់សាលានៅបរទេស
ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី បានទិញផ្លែមៀនពីកសិករ ចំនួន ១០តោន យកទៅចែកជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
Sep 25,2021
ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ លីស៊ីង ភីអិលស៊ី បានទិញផ្លែមៀនពីកសិករ ចំនួន ១០តោន យកទៅចែកជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួន