ខណៈធនាគារជាតិកម្ពុជានាំមុខលើពិភពលោកផ្នែកលុយឌីជីថល ថៃចង់ចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រកួតជាមួយកម្ពុជា
Sotheara Huot Jul 13,2020
ខណៈធនាគារជាតិកម្ពុជានាំមុខលើពិភពលោកផ្នែកលុយឌីជីថល ថៃចង់ចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រកួតជាមួយកម្ពុជា
ស្ងាត់ៗវៀតណាម ចាប់ដៃជាមួយ NASA ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៃដីក្នុងតំបន់យកទៅប្រើប្រាស់លើរឿងសំខាន់នេះ
Sakada Khon Jul 13,2020
ស្ងាត់ៗវៀតណាម ចាប់ដៃជាមួយ NASA ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៃដីក្នុងតំបន់យកទៅប្រើប្រាស់លើរឿងសំខាន់នេះ
ឃើញ Jack Ma ចូលនិវត្តន៍ តិចគិតថាគាត់ទំនេរដេកលេងទៅ តែគាត់កំពុងធ្វើរឿងសំខាន់ទាំងនេះ
Sakada Khon Jul 12,2020
ឃើញ Jack Ma ចូលនិវត្តន៍ តិចគិតថាគាត់ទំនេរដេកលេងទៅ តែគាត់កំពុងធ្វើរឿងសំខាន់ទាំងនេះ
សម័យនេះ អត់ចេះ Word ដើរក្រោយគេហើយ! មកដឹងកន្លែង ៣រៀន Word ខ្លួនឯង ធ្វើឯកសារបែបអ្នកអាជីព
Sakada Khon Jul 12,2020
សម័យនេះ អត់ចេះ Word ដើរក្រោយគេហើយ! មកដឹងកន្លែង ៣រៀន Word ខ្លួនឯង ធ្វើឯកសារបែបអ្នកអាជីព
ឈប់បារម្ភពីបញ្ហាសក់មិនស្អាត!! ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Hul Mony បានបោះទុនផលិតសាប៊ូបំបាត់សក់ជ្រុះ និងបណ្តុះកូនសក់ ពីប្រេងរុក្ខជាតិ
Nim Phanun Jul 12,2020
ឈប់បារម្ភពីបញ្ហាសក់មិនស្អាត!! ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Hul Mony បានបោះទុនផលិតសាប៊ូបំបាត់សក់ជ្រុះ និងបណ្តុះកូនសក់ ពីប្រេងរុក្ខជាតិ
ឧទ្យាន​ Central Park​ ជា​ផ្នែក​មួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​វីឡា​នៅ ​​​ហ្រ្គេនភ្នំពេញស៊ីធី ជា​​ផ្ទះ​ដ៏​​កក់​ក្ដៅ         
Pich Sopheak Jul 12,2020
ឧទ្យាន​ Central Park​ ជា​ផ្នែក​មួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​វីឡា​នៅ ​​​ហ្រ្គេនភ្នំពេញស៊ីធី ជា​​ផ្ទះ​ដ៏​​កក់​ក្ដៅ