ខណៈដូងខ្ទិះជាដូងកម្រ និងមានតម្លៃថ្លៃ មួយផ្លៃតម្លៃជាង ១០$ តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសច្នៃដូងធម្មតាទៅជាដូងខ្ទិះ
Sa Thoura May 31,2020
ខណៈដូងខ្ទិះជាដូងកម្រ និងមានតម្លៃថ្លៃ មួយផ្លៃតម្លៃជាង ១០$ តោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសច្នៃដូងធម្មតាទៅជាដូងខ្ទិះ
ផ្លូវរកលុយ ៣  ដំណាក់កាល ដែលអ្នកត្រូវដើរ ប្រសិនបើចង់ក្លាយជាអ្នកមានទាំងនៅវ័យក្មេង និងឆាប់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
Sa Thoura May 31,2020
ផ្លូវរកលុយ ៣ ដំណាក់កាល ដែលអ្នកត្រូវដើរ ប្រសិនបើចង់ក្លាយជាអ្នកមានទាំងនៅវ័យក្មេង និងឆាប់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ចង់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមមែនទេ?  អ្នកត្រូវមានជាចាំបាច់នូវជំនាញទាំងនេះសិន
Sa Thoura May 31,2020
ចង់មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងក្លាយជាសហគ្រិនឆ្នើមមែនទេ? អ្នកត្រូវមានជាចាំបាច់នូវជំនាញទាំងនេះសិន
អតីតពលករកូរ៉េ ៤ រូប ធ្វើការឲ្យគេមិនយកតែប្រាក់ឡើយ មកវិញស្ពាយទាំងជំនាញមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរ និងកំពុងតែកាក់កបខ្លាំង
Sa Thoura May 31,2020
អតីតពលករកូរ៉េ ៤ រូប ធ្វើការឲ្យគេមិនយកតែប្រាក់ឡើយ មកវិញស្ពាយទាំងជំនាញមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរ និងកំពុងតែកាក់កបខ្លាំង
អាជីវកម្មបណ្ដុះផ្សិត ៣ ប្រភេទ ចាយទុនតិច ពេលខ្លី មានតម្លៃខ្ពស់ មិនចេះខ្វះទីផ្សារឡើយ
Sa Thoura May 29,2020
អាជីវកម្មបណ្ដុះផ្សិត ៣ ប្រភេទ ចាយទុនតិច ពេលខ្លី មានតម្លៃខ្ពស់ មិនចេះខ្វះទីផ្សារឡើយ
មានលុយចង់យកទៅវិនិយោគដើម្បីបង្កើតលុយបន្ដ បើមិនចេះក្បួនទេកុំទាន់ហ៊ានប្រឡូក រៀនតិចនិចនេះសិន
Sa Thoura May 29,2020
មានលុយចង់យកទៅវិនិយោគដើម្បីបង្កើតលុយបន្ដ បើមិនចេះក្បួនទេកុំទាន់ហ៊ានប្រឡូក រៀនតិចនិចនេះសិន