ទោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជាប់គាំងដោយកូវីដ១៩ តែក្រុមហ៊ុនTesla បានកំបែកកំណត់ត្រាការលក់រថយន្ដរបស់ខ្លួន
Koem Bunthoeun Jul 07,2020
ទោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជាប់គាំងដោយកូវីដ១៩ តែក្រុមហ៊ុនTesla បានកំបែកកំណត់ត្រាការលក់រថយន្ដរបស់ខ្លួន
ក្លឹបកម្សាន្ត ខារ៉ាអូខេ (KTV) ទាំងអស់នៅភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញតែត្រូវប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋាន
Koem Bunthoeun Jul 07,2020
ក្លឹបកម្សាន្ត ខារ៉ាអូខេ (KTV) ទាំងអស់នៅភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញតែត្រូវប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋាន
ក្រសួងអំពាវនាវពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ទ្រាក់ ដែលអាចកើតមាននៅតំបន់ទាំងនេះ
Koem Bunthoeun Jul 07,2020
ក្រសួងអំពាវនាវពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ទ្រាក់ ដែលអាចកើតមាននៅតំបន់ទាំងនេះ
CDC ចេញបញ្ជាក់លទ្ធផលជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្ដដា នេះ
Koem Bunthoeun Jul 07,2020
CDC ចេញបញ្ជាក់លទ្ធផលជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្ដដា នេះ
អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩កើនដល់ជាង១១លាននាក់ ខណៈមានតែទ្វីប៣ប៉ុណ្ណោះដែលមានអ្នកឆ្លងក្រោម១លាននាក់
Koem Bunthoeun Jul 07,2020
អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩កើនដល់ជាង១១លាននាក់ ខណៈមានតែទ្វីប៣ប៉ុណ្ណោះដែលមានអ្នកឆ្លងក្រោម១លាននាក់
ទឹកប្រាក់ជាង៤លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនកសិករ ៦ ០០០គ្រួសារ ដើម្បីពង្រីកគម្រោងចិញ្ចឹមសត្វ២ប្រភេទនេះ
Koem Bunthoeun Jul 06,2020
ទឹកប្រាក់ជាង៤លានដុល្លារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនកសិករ ៦ ០០០គ្រួសារ ដើម្បីពង្រីកគម្រោងចិញ្ចឹមសត្វ២ប្រភេទនេះ