អ៊ុង គឹមគន្ធា៖ ពីស្រ្តីមេផ្ទះធម្មតាម្នាក់ តស៊ូរហូតក្លាយជាម្ចាស់គ្រឿងសម្អាងធំមួយនៅស្រុកខ្មែរ
Sreyleakthy Jun 02,2020
អ៊ុង គឹមគន្ធា៖ ពីស្រ្តីមេផ្ទះធម្មតាម្នាក់ តស៊ូរហូតក្លាយជាម្ចាស់គ្រឿងសម្អាងធំមួយនៅស្រុកខ្មែរ
ច្រកចេញរកស៊ី ៣ ផ្លូវសម្រាប់នារីៗដែលចង់មានមុខរបរខ្លួនឯងនិងចង់បង្កើតចំណូលបន្ថែមទៀត
Sreyleakthy Jun 02,2020
ច្រកចេញរកស៊ី ៣ ផ្លូវសម្រាប់នារីៗដែលចង់មានមុខរបរខ្លួនឯងនិងចង់បង្កើតចំណូលបន្ថែមទៀត
កុំទុកដីចោល!! មកដឹងពីក្បួនចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ មិនហត់ទៅរត់តាមទីផ្សារ រកចំណូលក្បែរពាន់ដុល្លារ
Sreyleakthy Jun 02,2020
កុំទុកដីចោល!! មកដឹងពីក្បួនចិញ្ចឹមមាន់ស្រែ មិនហត់ទៅរត់តាមទីផ្សារ រកចំណូលក្បែរពាន់ដុល្លារ
លក់រថយន្តឡុងចុងជាច្រើនខែ ពេលនេះយីហោរថយន្តអាមេរិកល្បីៗ កំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញហើយ
Sreyleakthy Jun 02,2020
លក់រថយន្តឡុងចុងជាច្រើនខែ ពេលនេះយីហោរថយន្តអាមេរិកល្បីៗ កំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញហើយ
ថ្វីបើជួបវិបត្តិកូវីដ១៩ តែកូននាគសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីមួយនេះ កំពុងស្ទុះខ្លាំងក្នុងការនាំចេញទំនិញប្រភេទនេះ
Sreyleakthy Jun 01,2020
ថ្វីបើជួបវិបត្តិកូវីដ១៩ តែកូននាគសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីមួយនេះ កំពុងស្ទុះខ្លាំងក្នុងការនាំចេញទំនិញប្រភេទនេះ
នេះជារូមបន្តលក់ទុរេនរបស់ថៃ ទោះបីជាមានទុរេនមួយថ្ងៃរាប់តោនក៏មិនព្រួយរឿងសល់ចោលដែរ
Sothy Jun 01,2020
នេះជារូមបន្តលក់ទុរេនរបស់ថៃ ទោះបីជាមានទុរេនមួយថ្ងៃរាប់តោនក៏មិនព្រួយរឿងសល់ចោលដែរ