មហាសេដ្ឋី ៥នាក់បង្ហើបពីរូបមន្តដែលធ្វើឱ្យពួកគេវិវត្តន៍ខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមានមុនអាយុ ៣០ឆ្នាំ
Kunthea Jun 02,2020
មហាសេដ្ឋី ៥នាក់បង្ហើបពីរូបមន្តដែលធ្វើឱ្យពួកគេវិវត្តន៍ខ្លួនក្លាយទៅជាអ្នកមានមុនអាយុ ៣០ឆ្នាំ
រឿងរ៉ាវសេដ្ឋីវ័យក្មេងថៃមានប្រវត្តិជាក្មេងញៀនហ្គេម និងចេះភ្ញាក់ខ្លួនក្រោយគ្រួសារជាប់បំណុល៤០លានបាត
ឡុង វឌ្ឍនៈ Jun 02,2020
រឿងរ៉ាវសេដ្ឋីវ័យក្មេងថៃមានប្រវត្តិជាក្មេងញៀនហ្គេម និងចេះភ្ញាក់ខ្លួនក្រោយគ្រួសារជាប់បំណុល៤០លានបាត
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្នាក់នេះ ធ្លាប់ជាកុមារដើរមិនរួចដោះឧបសគ្គរាប់មិនអស់រហូតក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លាន
Sam Kosal Jun 01,2020
ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្នាក់នេះ ធ្លាប់ជាកុមារដើរមិនរួចដោះឧបសគ្គរាប់មិនអស់រហូតក្លាយជាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លាន
Elon Musk ខ្ញុំមិនបារម្ភរឿងបរាជ័យទេ ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺសុវត្ថិភាពអាកាសយាននិកទាំង ២រូប
Sothean Nen Jun 01,2020
Elon Musk ខ្ញុំមិនបារម្ភរឿងបរាជ័យទេ ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺសុវត្ថិភាពអាកាសយាននិកទាំង ២រូប
ស្ថាបនិក Sushi Chef  បង្ហើបពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិក និងអាជីវកម្មឱ្យរីកចម្រើនហើយជោគជ័យ
Kunthea Jun 01,2020
ស្ថាបនិក Sushi Chef បង្ហើបពីយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិក និងអាជីវកម្មឱ្យរីកចម្រើនហើយជោគជ័យ
លោក ង៉ែត ជូ៖ កំហុស៤យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យអ្នករៀនច្រើនឬអានច្រើនដែរតែមិនសូវជោគជ័យនឹងគេ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Jun 01,2020
លោក ង៉ែត ជូ៖ កំហុស៤យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យអ្នករៀនច្រើនឬអានច្រើនដែរតែមិនសូវជោគជ័យនឹងគេ