សេង មួយគាង៖ ពីបុគ្គលិកធនាគារ ប្រឹងប្រែងរកស៊ី រហូតអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ នៅក្នុងដៃ
Meng Songly May 31,2020
សេង មួយគាង៖ ពីបុគ្គលិកធនាគារ ប្រឹងប្រែងរកស៊ី រហូតអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ នៅក្នុងដៃ
ដោយសារតែកូរ៉ូណា បណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទាំងនេះត្រូវខាតលុយជាង ១០០លានដុល្លារ
Sokhlang May 30,2020
ដោយសារតែកូរ៉ូណា បណ្តាលឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទាំងនេះត្រូវខាតលុយជាង ១០០លានដុល្លារ
ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិក កើនឡើងជាង ៤០លាននាក់ ខណៈអាជីវកម្មរាប់ម៉ឺនបិទទ្វារ
Sothean Nen May 31,2020
ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិក កើនឡើងជាង ៤០លាននាក់ ខណៈអាជីវកម្មរាប់ម៉ឺនបិទទ្វារ
មហាសេដ្ឋី Jeff Bezos បង្ហើបពីក្បួនរកស៊ីជោគជ័យ៤យ៉ាង ដែលរកស៊ីថ្មីថ្មោងគួរតែរៀនសូត្រតាម
Sothean Nen May 31,2020
មហាសេដ្ឋី Jeff Bezos បង្ហើបពីក្បួនរកស៊ីជោគជ័យ៤យ៉ាង ដែលរកស៊ីថ្មីថ្មោងគួរតែរៀនសូត្រតាម
ម្ចាស់យីហោលាងរថយន្តដ៏ល្បី ឆាយ ហ៊ាង ថាវិធីសាស្រ្តទាំងនេះ អាចដោះស្រ្តេសបាន
Meng Songly May 31,2020
ម្ចាស់យីហោលាងរថយន្តដ៏ល្បី ឆាយ ហ៊ាង ថាវិធីសាស្រ្តទាំងនេះ អាចដោះស្រ្តេសបាន
មុខរបរសក្តានុពលទាំង៣នេះ បើអ្នកមានជំនាញ ខ្ញុំនឹងជួយចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាឡើយ
Sam Kosal May 30,2020
មុខរបរសក្តានុពលទាំង៣នេះ បើអ្នកមានជំនាញ ខ្ញុំនឹងជួយចាប់ផ្ដើមដោយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាឡើយ