ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងយក្សមួយនេះ គ្រោងយកចិន ជាជង្រុកផលិតវ៉ាក់សាំងធំ ឱ្យបាន១ពាន់លានដូសក្នុង១ឆ្នាំ
May 10,2021
ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងយក្សមួយនេះ គ្រោងយកចិន ជាជង្រុកផលិតវ៉ាក់សាំងធំ ឱ្យបាន១ពាន់លានដូសក្នុង១ឆ្នាំ
ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយចេញរោគសញ្ញាទាំងនេះ មិនមែនប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងទេ ប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្ដជាបន្ទាន់!
May 10,2021
ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយចេញរោគសញ្ញាទាំងនេះ មិនមែនប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងទេ ប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្ដជាបន្ទាន់!
លឺគេថា ទិញដីពេលលក់ដឹងតែចំណេញ! តើគួរទិញរបៀបណាដើម្បីលក់ទៅបានផល?
May 10,2021
លឺគេថា ទិញដីពេលលក់ដឹងតែចំណេញ! តើគួរទិញរបៀបណាដើម្បីលក់ទៅបានផល?
សំណួរខ្លះៗសួរទៅអ្នកលក់ដី មុនពេលនឹងសម្រេចចិត្តទិញ ដើម្បីជៀសវាងពីការស្តាយក្រោយ
May 09,2021
សំណួរខ្លះៗសួរទៅអ្នកលក់ដី មុនពេលនឹងសម្រេចចិត្តទិញ ដើម្បីជៀសវាងពីការស្តាយក្រោយ
មកដឹងពីរបៀបទិញដីទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនៅថ្ងៃខាងមុខ
May 09,2021
មកដឹងពីរបៀបទិញដីទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនៅថ្ងៃខាងមុខ
ហានិភ័យណាស់! ពលរដ្ឋជាង១០០នាក់ សម្រុកចាកចេញពីតំបន់ក្រហម ត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួន
May 08,2021
ហានិភ័យណាស់! ពលរដ្ឋជាង១០០នាក់ សម្រុកចាកចេញពីតំបន់ក្រហម ត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួន