ផ្តល់ម៉ាសជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែបើកគណនីសន្សំ ជាមួយ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ អតិថិជននឹងទទួលបាន ម៉ាស ០១ ប្រអប់ (មាន៥០សន្លឹក) ដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែបើកគណនីសន្សំជាមួយហត្ថាកសិករ ដែលការផ្តល់ជូននេះគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឬរហូតដល់ម៉ាសអស់ពីស្តុក។

កាផ្តល់ម៉ាសដោយឥតគិតថ្លៃនេះពិតជាអាចជួយសម្រួលបន្ទុកមួយផ្នែករបស់អតិថិជន ដោយពួកគាត់មិនពិបាកក្នុងការ​ស្វែងរក​កន្លែងទិញ មិនបារម្ភចំពោះ​ការ​ឡើងថ្លៃ ​កាត់បន្ថយ​ចំណាយ​ ហើយក៏អាចជាផ្នែកមួយ​ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ការឡើងថ្លៃហួសហេតុផងដែរ។ ក្រៅពី​ទទួលបានម៉ាស ០១ប្រអប់ដោយឥតគិតថ្លៃ អតិថិជនក៏នឹងទទួលបាន​អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥.៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ ជាមួយលក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ងាយៗ ពីផលិតផលសន្សំផលច្រើន របស់ហត្ថាកសិករ។ តោះនៅចាំអីទៀត ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ការិយាល័យហត្ថាកសិករណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ ដើម្បីបើកគណនី និងទទួលយកម៉ាសដោយឥតគិតថ្លៃ ឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ ឬ ១៨០០ ២១២ ២២២ (ឥតគិតថ្លៃ)។

គួររំលឹកផងដែរថា ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត មានបទពិសោធន៍ជាង២៦ឆ្នាំ ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត មានការិយាល័យសាខាចំនួន ១៧៧ ដើម្បីបម្រើសេវាឥណទាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាបើកប្រាក់បៀរវត្ស និងសេវាធនាគារចល័តជូនអតិថិជន ព្រមទាំងមានទូអេធីអឹមចំនួន ១៣៧ នៅទូទាំង ២៥ ខេត្ត/ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធធនាគារក្រុងស្រ៊ី (Krungsri)ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជធំបំផុតលំដាប់ទី៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ និងជាសមាជិករបស់ MUFGដែលជាសម្ព័ន្ធធនាគារធំជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុន និងជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។

 

Sathapanabank Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES