ឲ្យតែមានគំនិត លុយនឹងរត់តាម! កញ្ញា ដេត ស៊ីណាត ច្នៃផ្ការ៉ូហ្សែល ទៅជាផលិតផលយ៉ាងច្រើនមុខ
Sa Thoura Jul 13,2020
ឲ្យតែមានគំនិត លុយនឹងរត់តាម! កញ្ញា ដេត ស៊ីណាត ច្នៃផ្ការ៉ូហ្សែល ទៅជាផលិតផលយ៉ាងច្រើនមុខ
ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai ប្រកាសប្រមូលទិញស្លឹកគ្រៃខ្មែរ នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀត
Sa Thoura Jul 13,2020
ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai ប្រកាសប្រមូលទិញស្លឹកគ្រៃខ្មែរ នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀត
ខណៈម្ទេសនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមិនតិចតោនទេក្នុងមួយថ្ងៃ កសិករមិនគួរមើលរំលងបច្ចេកទេសដាំម្ទេសមួយនេះឡើយ
Sa Thoura Jul 12,2020
ខណៈម្ទេសនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមិនតិចតោនទេក្នុងមួយថ្ងៃ កសិករមិនគួរមើលរំលងបច្ចេកទេសដាំម្ទេសមួយនេះឡើយ
អតីតនិស្សិត IT ក្រោយត្រលប់មកពីប្រទេសថៃ ងាកមកចាប់របរទាំងនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាក់កបខ្លាំង
Sa Thoura Jul 12,2020
អតីតនិស្សិត IT ក្រោយត្រលប់មកពីប្រទេសថៃ ងាកមកចាប់របរទាំងនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាក់កបខ្លាំង
ដំណាំប៉ុន្មានមុខនេះ ចាយពេលចន្លោះពី ៤ ទៅ ៧ខែ ធានារកចំណូលចូលរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរាប់ឆ្នាំ ដោយងាយ!     
Sa Thoura Jul 12,2020
ដំណាំប៉ុន្មានមុខនេះ ចាយពេលចន្លោះពី ៤ ទៅ ៧ខែ ធានារកចំណូលចូលរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរាប់ឆ្នាំ ដោយងាយ!     
ម្ចាស់កសិដ្ឋាន តាំង ឆេងហួត ថា ដូងក្រអូបជាដំណាំងាយដាំ អាចលក់បានទាំង កូន ផ្លែ និងដើមខ្លះអាចមានតម្លៃជិត ២០០$ឯណោះ
Sa Thoura Jul 12,2020
ម្ចាស់កសិដ្ឋាន តាំង ឆេងហួត ថា ដូងក្រអូបជាដំណាំងាយដាំ អាចលក់បានទាំង កូន ផ្លែ និងដើមខ្លះអាចមានតម្លៃជិត ២០០$ឯណោះ