ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០នេះ

យោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសថាសារចរណែនាំស្តីពីការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០នេះតទៅ ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកលើកកម្ពស់រស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិកនៅតាមបណ្តាសហគ្រាសនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ដូច្នេះដើម្បីឱ្យលម្អិត និងច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតសូមអានសារាចររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖ 

 

អត្ថបទដោយ៖ នុត សុណេត

Sathapanabank Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES